TELUGU BLOGS' COMMENTS
SeethaDevi Gurram
"తాపసు లిద్దరున్ దమదు దంభము జూపుచు వాగ్వివాదమున్
భూపతి సత్యవాదినట పోడుల దారుల బట్టజేసిరే!
యేపగ తోడుబంపెనయొ!యీగనుబోలెడు ఛాత్రమాత్రునిన్!
దీపముపై నీగ కడుధీరత వ్రాలెను సురక్షితమ్ముగా!"
Zilebi
"

నాదేముందండీ! అం
తా దేవుని దయయె! రామ తారక మంత్రం
బే దన్ను నాకు విదురా
వేదన మీరగ బిలచితి విభుడిని నెపుడున్!

జిలేబి"
Zilebi
"

పల్లె టూరి వాళ్ళము జిలేబమ్మ! సప్త
పదిని నమ్మిననూ మరి భయము విడువ
మమ్మ యేడన నే యనమమ్మ నగరి
బామ్మ వినవమ్మ మామాట పంచులచ్చి :)

జిలేబి"
G P Sastry
"ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
(జిలేబి గారికి అంకితం)

పాప పరీక్ష కోసమొక పండుగ పూటను ప్రొద్దుగ్రుంకకే
రాపిడి బెట్టుచున్ చదువ,... వ్రాలగ గోకుచు నీగ ముక్కుపై...
కోపము తోడుతన్ తరుమ కొండొక చల్లని నూరు వాట్లదౌ
దీపముపైన నీఁగ కడు ధీరత వ్రాలె సురక్షితమ్ముగా"
Unknown
"చూపరుల కద్భుతంబుగ
పేపరుపై ముచ్చియొకడు వేడుకతోడన్
దీపపు బొమ్మను గీయగ
దీపముపై నొక్కయీగ ధీరత వ్రాలెన్
ఆకులశివరాజలింగం వనపర్తి"
శ్యామలీయం
"నీహారిక గారు, దగ్గరదగ్గరగా ఉండే గుణింతాలతో బోలెడు పదాలుంటాయి. అవి గమనించటమూ ఒక వినోదమే.

తనువు -> శరీరం
తనివి -> తృప్తి

ఒక్కోసారి అరసున్నాలూ బండిరాలూ కూడా మాటలను మార్చేస్తాయి!

కలుగు -> ఉండు (కలదు అన్న మాటలో ఉన్నది ఇదే)
కలుఁగు -> కన్నం
నీరు -> నీళ్ళు
నీఱు -> బూడిద (నిలువునా నీఱైనాడు అన్నట్లు)
"
kastephale
"

జిలేబి గారు,

పల్లెటూరివాళ్ళం కదండీ! సప్తమాన్ని తెనుగు మాటలో కూడా ఉచ్చరించడానికి ఇచ్చగించం, అందుకే ఆరున్నొకటి అంటాం. తమరేమో గోజిల్లో పుట్టి పెరిగినా ఆధునికులైపోయారు కదా! అభం శుభం మరచిపోయారు, గుర్తు చేయక తప్పదుకదా!

కొలిచేటప్పుడు కూడా సప్తమ స్వరం వినిపించనివ్వరు అప్పుడు ఆరు, ఆరున్నొక్కటి అని పాటలా పాడ్తారు, ఆతరవాత పదారు, పదేను అంటారు. పదేను అంటే పదిహేను అనికూడా అర్ధం కావచ్చు అందుకే పద్నాల్గు,పదిహేను అని పలుకుతారు, పదాహారు తరవాత పదేను అంటారు ’డు’ కి బదులు ’ను’ పలుకుతారు. అదీ పల్లెటూరివారి సభ్యత.

ఇక ఆరున్నొక్కరాగానికొస్తే పల్లెటూరి వాళ్ళం కదా జీవితమెప్పుడూ కష్టమేనని, ఎదుర్కోడానికి ఎప్పుడూ సిద్ధంగానే ఉంటాం, ఆరున్నొక్క రాగం తీయం. తమలాటి అధునికులకి కష్టమంటే భయం…అందుకే …ఆలాపిస్తుంటారు. తెలిసిందా? 🙂
Take it easy 🙂
ధన్యవాదాలు.

"
తాడిగడప శ్యామలరావు
"

మిత్రులు శర్మగారు,
నాదేముందండీ. అంతా రామానుగ్రహం.

"
Zilebi
"

విదుషీమణినా ! నమ్మో !
పదుగురి లోనొకతెనయ్య భారతి నంతే
సదమలపు మనసు కలిగిన
విదురులు భాస్కరులు మీరు విస్తృత పరిధిన్

జిలేబి"
అనామకం
"

విదుషీమణినా ! నమ్మో !
పదుగురి లోనొకతెనయ్య భారతి నంతే
సదమలపు మనసు కలిగిన
విదురులు భాస్కరులు మీరు విస్తృత పరిధిన్

జాల్రా జిలేబి 🙂

"
kastephale
"

గత రెండు మూడు రోజులుగా అనారోగ్యం పాలవడంతో స్పందించలేకపోయాను,మన్నించండి. ఈ రోజు తప్పక లేచాను.

శ్యామలరావుగారు.
అక్షరదోషాలు కొన్ని తొలగినాయి. నా అభ్యర్ధన మేరకు ముందుమాట రాసినందుకు ధన్యవాదాలు.

తల్లీ భారతి
మాతానాస్తి పితానాస్తిపుస్తకానికి మీరు రాసిన ముందుమాట,అద్భుతంగాఉన్నదంటే అతిశయోక్తి కాదు.
ధన్యవాదాలు.

విన్నకోటవారు.
మీరురాసిన ముందుమాటతో నా ఇ.బుక్ కి వెలుగొచ్చిందన్నదే నిజం
ధన్యవాదాలు.

లలితమ్మాయ్!
మీ అభినందన ఆనంద పరచింది.
ధన్యవాదాలు.

జిలేబి.
మీరు స్పెషల్ కదా వేరుగా చెబుతా. 🙂
ధన్యవాదాలు.

"
నీహారిక
"కధానాయకురాలు(1970) సినిమాలో ఒక పాట ఉంది.

తనువా.... హరిచందనమే..
పలుకా.. అది మకరందమే..
కుసుమాలు తాకగనే..
నలిగేను కాదా ఈ మేను
నలిగేను కాదా నీ మేను

తనువు అంటే శరీరం అని అర్ధం చేసుకున్నాను. తనువారగ అంటే శివుని శరీరమంతా అని అనుకున్నాను. తనివారగ అంటే మరో అర్ధం ఉందా అని డౌట్ వచ్చింది. నాకు చంధస్సు రాదు కాబట్టి మీ పద్యాలు ఆశ్వాదించగలనే కానీ వ్యాఖ్యానించే సాహసం"
Unknown
"చాలా బాగుంది కంటి ముందు దృశ్యం అవిష్కరించారు"
రాజేశ్వరి నేదునూరి
"శంకరాభరణము నుండి శ్రీ శంకరయ్య గారి సమస్య
" దీపము పైన నీఁగ కడు ధీరత వ్రాలె సురక్షితమ్ముగా "
-----------------------------------------
చేపల కూరచేయ మనె చిక్కుడు జేసితి వేలనే సఖీ
మాపటి కైనగాని మరి మాటను దప్పక వండకున్న చో
రేపటి నాదుకోప మున రెక్కలు రాలిన శలభ మౌదువే
దీపము పైన నీఁగ కడు ధీరత వ్రాలె సురక్షి తమ్ముగా"
Zilebi
"

సదనమున శంకరులు కై
పదమివ్వగ నా జిలేబి ప్రత్నపు శతక
మ్ము దయ పదముల జొనిపి తన
పదములు లేకుండఁ గవిత వ్రాసినఁ గవియౌ!

***

పదరక త్రోసుకు చకచక
పదండి ముందుకని తాను ప్రగతికి బాటై
కదనపు శ్రీశ్రీ వేగపు
పదములు లేకుండ కవిత వ్రాసిన కవియౌ?

***

చదరంగపు పావుల జరు
పు దరువు వివిధముగ నడిపి, పూరణకై తు
మ్మెద ఝంకృతి వలె తనరెడు
పదములు లేకుండ కవిత వ్రాసిన కవియౌ?

***

కదనము చేయవలె జిలే
బి! దగదగ మనవలె నమ్మ విస్తారముగా
సదనమున నన్యదేశ్యపు
పదములు లేకుండ కవిత వ్రాసిన కవియౌ!

***

కుదురుగ నిలకడగ జనుల
మది నిలచెడు విధముగ సయి మధురిమ లొలుకన్
హృదయంగమముగ, డాంబిక
పదములు లేకుండ, కవిత వ్రాసిన కవియౌ!

***

బెదరకు! వణుకు భయమ్ము వ
లదమ్మ రుచిరపు జిలేబులవి వృత్తంబుల్
కుదురుగ దుష్టసమాసపు
పదములు లేకుండ, కవిత వ్రాసిన కవియౌ!

***

పదిలమ్ముగ నిలబడవలె
పదికాలములవి జిలేబి పది మందికి చం
దదిగాన ననౌచిత్యపు
పదములు లేకుండ, కవిత వ్రాసిన కవియౌ!


జిలేబి"
spandana
"స్త్రీకి స్వంత వ్యక్తిత్వాన్ని నిరాకరించే పద్దతుల్లో ఇంటిపేరునూ మార్చడం ఒకటి.
స్త్రీని ఒకరి ఆస్తిగా భావించారే గానీ తనకంటూ ఒక అస్తిత్వం వుందని ఏ సమాజమూ అంగీకరించినట్లు లేదు. మీ కథ తన గుర్తింపు కోసం పడిన సంఘర్షణని బాగా చూపించింది.
--ప్రసాద్ చరసాల"
శ్యామలీయం
"ఇంతకూ మీకు ఈ సంకీర్తనం నచ్చిందో లేదో చెప్పారు కాదు. ఐనా చదివే పదిపాతికమందిలో మీరూ ఉన్నారన్నదే పదివేలు నాకు."
శ్యామలీయం
"తనివారు అంటే తృప్తిపడు అని అర్థం. తనివి + ఆరు => తనివారు. తనివి అంటే తృప్తి అనీ ఆరు అన్నదానికి కలుగు అననీ అర్థాలు. తనివారు లాగానే ఒప్పారు (ఒప్పు+ఆరు) అన్నసమాసం కూడా వాడుకలో బహుళంగా ఉంది. ఇక్కడ ఒప్పు అంటే ఒప్పుదల కలిగి ఉండు అన్న అర్థం. అలాగే మరొకపదం అడగారు అన్నది - ఇది బహుశః మరింతగా అందరికీ తెలిసినది కావచ్చును. దీనికి అడుగంటిపోవు అని అర్థం. అడగు + ఆరు -> అడగారు. అణగిపోవటం బాగా కలిగి ఉండటం."
వేణూశ్రీకాంత్
"అవునండీ.. నాకు కూడా చాలా నచ్చింది రెండున్నరగంటలు హాయిగా నవ్వుకుని రావచ్చు. థాంక్స్ ఫర్ ద కామెంట్.."
వేణూశ్రీకాంత్
"థాంక్స్ శాంతి గారు.. నిజమేనండీ.."
santi
"మీ అమ్మగారు మీతోనే ఉంటారు యెప్పుడూ.."
santi
"హిలేరియస్ మూవీ..బ్యూటిఫుల్ సాంగ్.."
DSP VIP
"Superrr bro"
శ్యామలీయం
"అంతే కదండీ మరి. గూఢార్థం చెప్పేస్తున్నాను. అప్పటివరకూ జనస్థానంలో అడవిపూలుగా ఉన్న మల్లెలు నాటినుండీ నాగరీకజనావాసాల్లోనికి ప్రశస్తికి వచ్చినవన్న అంతరార్థం ఈపాటయందు నిక్షిప్తం."
Lil Brahmas
"Hi Amazing Post!!! I like this website so much it's really awesome. Nice information About telugu movie news.Thanks for sharing good information with beautiful images.I hope you will be posting more like this beautiful posts.
All the best
"
వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల
"మల్లన్న పూజ కోసం
బల్లన హనుమన్న నంపి యవనిజ పతితో
ఉల్లమలర శివదీక్షను
చెల్లించెను మల్లెపూలు శ్రేష్టమని కదా !
"
శ్యామలీయం
"533వ సంకీర్తనంగా వచ్చిన మల్లెదండల పాటకు అనుసంధానంగా 534వ సంకీర్తనం వెలువడింది. ఇది సీతమ్మ శివపూజను గురించినది. చిత్తగించండి.

మల్లెపూలతో శివుని మనసార పూజింప
తల్లి సీతమ్మకు తహతహ కలిగె

చెలులార చెలులార శివదేవుని మల్లెలతో
కొలచెదము కొల్లలుగ కోసుకొని రండన్నది
కలనైన మల్లెలను కనీవినీ యెరుగమని
చెలులందరు పలుకగా చింతించ దొడగినది

తెలిసి వదినమ్మ చింత తెచ్చి చూపె సౌమిత్రి
యలనాడు సీతారాము లొసంగిన దండలు
చెలులు రిచ్చపడి రవి చెక్కు చెదర కున్నవని
పలికె నతడు దివ్యదంపతుల మహిమచే నని

హనుమా ఓ హనుమా యని పిలచె సీతమ్మ
హనుమ వచ్చి యాజ్ఞగొని జనస్థానమున కేగి
కొనివచ్చెను విరబూచిన గుబురుమల్లె పొదలను
వనిత సీతమ్మచేసె తనివారగ శివపూజ

ఈ సంకీర్తనం శ్యామలీయం బ్లాగులో కూడా చూడవచ్చును. లింక్ https://syamaliyam.blogspot.com/2019/01/blog-post_79.html"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"✋ జయం 🙂"
R. Pavan Kumar Reddy
"ఎప్పటీలాగీ మీ కబుర్లు బహు బాగు లలిత గారు."
Chandrika
"

నాలో ఇంత సృజనాత్మకత ఉంది అన్న సంగతి నాకు ఇప్పుడే తెల్సిందండీ :). ధన్యవాదాలండీ

మెచ్చుకోండి

"
Chandrika
"

‘బార్బీ బాయ్స్ ధన్యులు’ భలే చెప్పారండీ 🙂 ధన్యవాదాలండీ

మెచ్చుకోండి

"
BHARADWAJ A
"Good"
Gamini Hanuman
"తెలుగు మాష్టారి మొట్టికాయలు ఎప్పుడూ బొప్పి కట్టవు, గట్టి మేలే చేస్తాయి....మొట్టికావలు కాదు దుడ్డు కర్ర తీసుకొని ఇక్కడ తెలుగు ని తెగులు పట్టిస్తున్న నాయకులు అధికారుల బుర్రలు పగలకొట్టాలి..."
Gamini Hanuman
"అక్కాబావల అందమైన ప్రేమకథ చాలా బావుంది....శనివారం ఫోన్ లో మొత్తం చెప్పాలి హా.!"
రాజేశ్వరి నేదునూరి
"SamkaraabharaNamu numDi Sree Samkarayya gaari samasya
kukka gaDDini maamsamun gOvutinunu "
tE .
కలియు గంబున వెలయును కధలు వెతలు
వెఱ్ఱి గంతులు వేయును వేయి తలలు
స్త్రీలు పురుషులు గామారు స్వేఛ కోరి
కుక్క గడ్డిని మాంసమున్ గోవు దినును"
Sowmya
"Thanku 😊"
Sowmya
"😊"
Sowmya
"Hahha..... meeru thappa ani rayamantara cheppandi 😁"
Sowmya
"😊"
శ్యామలీయం
"భలేవారు జై గారూ! కంసుడికి సర్వకాలసర్వావస్థల్లోనూ ఎల్లెడలా శ్రీకృష్ణుడే స్ఫురించేవాడట. అలాగ మీకు ఇందుగల దందులేదని సందేహం లేకుండా అన్నిసందర్భాల్లోనూ టిడిపీ నామస్మరణ తప్పనిసరి అవుతున్నది. భలే!"
రాజేశ్వరి నేదునూరి
"నేడు ఆకాశవాణి వారు ప్రసారం చేసిన నా పూరణ
" సమస్య " కరి నినుడాక్రమణ జేసె కాంక్షలు హెచ్చన్ "
కం .
పరిణతి చెందని మనమున
సరితూ గనిభావ మందు చంచల మతియై
పరిపరి విధముల వేగుచు
కరి నినుడాక్ర మణ చేసె కాంక్షలు హెచ్చన్
"
లలితా TS
"మీ మూడుచెట్ల ముచ్చట మరెన్నో చివురులు వేసి మునుముందు తరాల కొమ్మల రెమ్మలుగా సాగాలని కోరుకుంటున్నాను…"
విన్నకోట నరసింహారావు
"

బొమ్మలకొలువు మనోహరంగా అమరింది 👌. మీలో చాలా సృజనాత్మకత ఉంది సుమండీ 👏.

మెచ్చుకోండి

"
sistla
"@ Gottimukkala
చాలా దరిద్రంగా ఉంది ఈ comparison."
Jai Gottimukkala
""భయో"పిక్కు మొదటి భాగం తెలంగాణా ఎన్నికలలో టీడీపీకి మల్లె అట్టర్ ఫ్లాప్ అయింది, రెండో విడత ముణుగుతుందా తేలుతుందా ఇంకొన్ని వారాలలో బాక్స్ ఆఫీస్ (అదేనండి బాలట్ బాక్స్) చెప్పేస్తుంది.

ఆరిపోయే పువ్వా నీకు రాగాలెందుకు? గాలివానలో వాననీటిలో పడవ ప్రయాణం!"
Usha
"

Namaskaaram vatthulu ela type chellalo thelupagalaraa

"
YVR's అం'తరంగం'
"

పోతన ఇల్లు, ప్రక్కన ఆయన; రోటితో కృష్ణుడు + బార్బీ గంధర్వులు — మీ బొమ్మల కొలువు అద్భుతం👌 చంద్రికగారు.
త్యాగరాజ కీర్తనల కోసం ఆయనింటికి హనుమంతుడు ఎవరికీ తెలియకుండా వచ్చినట్టు మీ పేరంటానికి బాపుగారు వచ్చివుంటారు. 😊
బార్బీ బాయ్స్ ధన్యులు 😊

మెచ్చుకోండి

"
Anonymous
"thank you for that (*)."
Jai Gottimukkala
"Proof reading required please!

అనేక పంక్తులు రెండు సార్లు పడ్డాయి.


"

R. Pavan Kumar Reddy
"మెచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు లలిత గారు."
లలితా TS
"ముగ్గేసిన మీ వూరి మహిళకు చప్పట్లు! ముక్కల బహుమతి వద్దన్న మీ బ్లాగ్ కథలోని అయ్యవార్లమ్మకి బోల్డన్ని చప్పట్లు! కథ చెప్పి నవ్వించిన మీకు ఇంకా బో….ల్డన్ని చప్పట్లు!"
Bhairavi devi
"మధురం"
Mahee Heart beats
"still ade pandhalo prema vyavaharam ennaloo"
Siri
"Excellent post!!"
प्रवीण
"కులం పుట్టడానికి కారణం శ్రమ విభజన. కులం ఉన్నా, లేకపోయినా ఒక కాంట్రాక్టర్ కూలీ పని చేసేదాన్ని పెళ్ళి చేసుకోవడం జరగదు."
Sindhoo Sindhooram
"So beautiful"
వేణూశ్రీకాంత్
"అవును శాంతి గారు.. థాంక్స్ ఫర్ ద కామెంట్..."
pardu
" Language Translator - Text, Speech, Camera Translate app is a very useful and powerful language tool"
pardu
" Language Translator - Text, Speech, Camera Translate app is a very useful and powerful language tool"
pardu
" Language Translator - Text, Speech, Camera Translate app is a very useful and powerful language tool"
pardu
" Language Translator - Text, Speech, Camera Translate app is a very useful and powerful language tool"
Ananthula
"ఘాటుగా నాటుగా వృత్తులు జోడించి మొట్టికాయలు వేశారు.
చిత్రం సరిపోయింది."
nagendra ayyagari
"నమోనమః, ఔను, సంధి దోషం కలిగిందండీ.సరిచేసినందుకు ధన్యవాదాలు విసర్గకు శ పరమైనపుడు విసర్గ లుప్తమై శకారమే వస్తుంది. యశశ్శరీరం గా మారుస్తాను."
Jai Gottimukkala
"తెలంగాణా వాళ్ళందరూ ఒద్దు బాబో ఆంధ్రతో కలిసే ఉందామని మొత్తుకుంటున్నా కెసిఆర్ ఒకడే సోనియా గాంధీతో కలిసి కుట్ర చేసి తలుపులు మూసి మరీ తెలంగాణా తెచ్చాడని తెగ ప్రచారం చేసిన వాళ్ళు ఎవరు?

కెసిఆర్ వల్లే తెలంగాణా వచ్చిందని నేనెప్పుడూ అనలేదు. ఆయనకు సదరు "పాపం" అంటకట్టింది "విశాలాంధ్ర వీరాభిమానులు" తప్ప వేరే కాదు."
sarma
"ఇంగ్లీషు వాసనే ఎరగని తెనుగు కథక చక్రవర్తి శ్రీపాద కాదంటారా? కథ అంటే పడమటిదేనా?"
శ్యామలీయం
"శంకరకింక‌రార్యా యశోశరీరం కాదండీ యశశ్శరీరం అనటం సరైన పదప్రయోగం."
విన్నకోట నరసింహా రావు
"శ్యామలీయం గారూ .... ఋుషిమూలం, నదిమూలం శోధించే ప్రయత్నం చెయ్యరాదు .... ఇటువంటి సూక్తి ఏదో ఉందని విన్నాను. మరి అలాగే ప్రస్తుత తెలుగు బ్లాగ్ లోకంలో వృధాప్రయాసలు రెండు ఉన్నాయి కదా 😀. (1). "జిలేబి" గారి నిజ నామధేయం / వివరాలు కనుక్కునే ప్రయత్నం 😀. (2). కరడు గట్టిన వాదులతో తర్కించే ప్రయత్నం 🙁."
प्रवीण
"మా ఊర్లో కోడి ఉదయం మూడుకే నిద్ర లెగుస్తుంది."
సూర్య
"మీరు చెప్పినట్లు ఉంటే అందరూ లైక్ చేస్తారు ఒక్క బాసుడు తప్ప!"
లలితా TS
"మీ బొమ్మలపెట్టి పోయినందుకు నాకూ బాధగానే వుంది. మా నాన్నమ్మ నాకు ఇచ్చిన బుల్లిబుల్లి ఇత్తడి డేగిశాలు, గోకర్ణాలు, నేతి జాలీలు నేనూ పోగొట్టుకున్నా :("
రాజధాని అమరావతిలోని నిడమర్రు గ్రామస్తులకు, | చాకిరేవు chaakirevu chakirevu
"

[…] పోస్ట్ కూడా చదవగలరు https://chaakirevu.wordpress.com/2019/01/21/%E0%B0%85%E0%B0%AE%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B0%A4%E… […]

మెచ్చుకోండి

"
శ్యామలీయం
"అబ్బే అది కాదండీ. కేసీఅర్ గారు తప్ప, ఆ కేసీఆర్ గారు సమర్థిస్తున్నవారు తప్ప మరెవరన్నా ఏదన్నా చేసారని ఎవరన్నా అంటే సదరు కేసీఆర్ గారి వీరాభిమానులూ (తత్కారణంగా అయా సమర్థితపార్టీలకు అబిమానులూ) ఒప్పుకోరండి. ఒప్పుకోరంటే ఒప్పుకోరంతే. పైగా మీరు కీసీఆర్ గారిని (వారి పార్టీ అన్నది వారికి ఛాయామాత్రమైనదేను కాబట్టి దాన్ని ప్రస్తావించనక్కరలేదు విడిగా) అన్యాపదేశంగా నైనా సరే కించిదపివిమర్శనం చేసినా సరే మీరు కాస్తా ఆంధ్రాదురభిమానులై పోతారు కూడాను."
Unknown
"THANK U
"
santi
"నాటినించీ..నేటిదాకా ఓసారి టైం మెషిన్ లో చుట్టి వచ్చినట్టున్నారే..బావున్నాయండీ మీ ఙాపకాలు..అమ్మతో ఉన్న క్షణాలు యెప్పుడూ మధురంగానే ఉంటాయండి..మనసులో మనతోనే ఉంటాయి.."
వేణు
"కొకు అభిప్రాయాలూ,సూచనలూ చాలా బాగున్నాయి.

'కథ బాగున్నాదయితే దాన్ని రాసినవాడు గోవిందరావయినా ఒకటే, మొపాసా అయినా ఒకటే..' లాంటివి కొకు మార్కు మెరుపులు !"
sasi
"Good you enjoyed the concert.last year i attended his concert in San jose and surprised by his voice quality at that age.His classical concert also takem me to different world.He is my alltime fav singer."
R. Pavan Kumar Reddy
"చాలా మంచి పోస్ట్ రాశారు. 'దేవుడే ఇచ్చాడు వీధి ఒకటి' అనేది నాకు ఇష్టమైన పాటల్లో ఒకటి."
Sanju Honey
"Excellent andi gayathri garu mee kavitha"
భారతి
"ఇందులో ఆశ్చర్యం ఏమీలేదండీ ... ఆ ఘనత మీ రచనలకున్నది."
Raja Kishor D
"Thank you very much"
నీహారిక
">>>సమయపాలన పాటించాలి>>>

కోడి కూడా 5 గంటలకే లేస్తుంది. ఎంతో ఇష్టంగా కూర వండుకుని తినేస్తాం.

>>చనువు తీసుకోవద్దు-ఇవ్వద్దు>>

కాలుజారిపడిపోతుంటే చేయిపట్టుకుని ఆపే చనువు ఉండాలి.

>>మనసు విప్పి మాట్లాడాలి>>

మనసువిప్పి మాట్లాడినవన్నీ అందరికీ చెప్పేస్తాను.

>>అభినందించడం మంచి అలవాటు>>>

పొగిడితే ఎవరూ గుర్తుపెట్టుకోరు తిడితే మర్చిపోరు.

>>మర్యాద ఇచ్చిపుచ్చుకోవాలి>>>
రాముడు మంచిబాలుడు.

>>>మాట జారడం మంచిది కాదు>>>
మాటమీద నిలబడడం మా వంశంలోనే లేదు.

>>పరిచయస్థుల పేర్లు గుర్తుంచుకోవాలి>>
ఖర్మ !

>>చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినాలి>>
నాకు వినపడదు.

>>సహజంగా ఉండాలి>>>
సహజంగా ఫోటో దిగి ఫోటోషాప్ చేయిస్తే సరి !
"
నీహారిక
"శర్వదా కాదండీ సర్వదా ...
ఫోటోస్ ఇష్టమే కానీ సెల్ఫీలంటే నాక్కూడా చిరాకే !
క్రైస్తవులలో ఆణిముత్యం జేసుదాసు గారు."
Jai Gottimukkala
""2014లో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ తరపున ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన వంగవీటి రాధా"

2014లో టీడీపీ అభ్యర్థి గద్దె రామ్మోహన్ వైకాపా వంగవీటి రాధాను గట్టి మెజారిటీతో (>15,000) ఓడించారు.

"
Unknown
"antarmukham ga enduku avalo baga chepparu..dhyanam gurinchi inkonchem detailed mee abhiprayanni share cheyyandi sir"
Unknown
"meeru cheppey prati mata oka utsahanni kalgistondi.."
Unknown
"absolutely ur right 100 %...im agreeing with u.. "మొరీతో మంగళవారాలు" ee book nenu chadava ledandi..chaduvuta"
Happy Healthy Home Tips
కథానికేతనం
"కొకుగారు చాలా సందర్భాలలో ఈ కథాప్రక్రియ గురించి అభిప్రాయాలు వ్యక్తపరిచారు. కథానికేతనం రేపటి తరం కథకుల కోసం మునుపటి తరం ఘనాపాటీల ఆలోచనలను ఇలా వ్యాసాల రూపంలో అందించడం కూడా మంచి ఆలోచనే! అభినందనలు!"
L.V.BHAVANI PRASAD
"వేణూ గారూ మీ రివ్యూ చాలాబావుంది. ఈ సినిమాకోసం సాయిమాధవ్ గారు వ్రాసిన మంచి మంచి డైలాగ్స్ అన్నీ గుర్తుపెట్టుకుని ఇక్కడ ప్రచురించినందుకు ధన్యవాదములు. నాకు తెలిసి ఈ సినిమాకి హీరో క్రిష్ గానీ, బాలయ్యబాబు గానీ, కీరవాణి గానీ కాదు..నిస్సందేహంగా సాయిమాధవ్ గారే. సినిమా అంటే ఒక గుండె చెమ్మ నుంచి మరో గుండె చెమ్మ వైపు కి చేసే ప్రయాణం అని నా ప్రగాఢ అభిప్రాయం. ఇందులో అటువంటి సన్నివేశాలు (మాటలపరంగా) చాలా ఉన్నాయి. ఆయన కోసం తప్పనిసరిగా ఈ సినిమా చూడాలి.

కానీ ఈ సినిమాలో ఆర్ద్రత లేదు. సన్నివేశాల కల్పన కుదురుగా లేదు...వెరసి ఈ సినిమా మొత్తానికి రాజుగారి మృతాంగములా తయారయ్యింది. బాలయ్యబాబు ఎన్ని సినిమాలు చేసినా ఒకే రకమయిన డైలాగ్ డెలివరీ. ఆయన డైలాగ్ డెలివరీనే ఈ సినిమాకి పెద్ద బలహీనత. ఆహార్యంలో తీసుకున్న జాగ్రత్తలు వాక్యావళిలో తీసుకుంటే ఎంతో బావుండేది. కనీసం బాలు గారిలాంటి వారి చేత డబ్బింగ్ చెప్పించినా బావుండేది. వారైనా ఆ విశ్వవిఖ్యాత నటుని కంఠంలో మొదటినుంచీ వచ్చిన మార్పులు ఎన్నదగిన రీతిలో ప్రదర్శించగలిగే వాళ్ళు.

ఇక రామారావు గారు చిద్విలాసునిలా మొదటినుంచీ ప్రవర్తించడం విస్తుగొలిపేలా ఉంది. ఆయనకి ముందే అన్నీ తెలిసిపోవడం ఏమిటో అసలు అర్ధమేకాదు. ఆయన ఒక్కసారికూడా ఏ విషయంలోనూ కష్టపడ్డట్టు కనీసం దాఖలాగా కూడా చూపించలేదు. భవిష్యత్తు కరతలామలకం అన్న ధోరణి లోనే చివరివరకూ ఈ చిత్రం సాగుతుంది. ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చేముందు లబ్దప్రతిష్టులయిన ఎంతోమంది నటులున్నారు. వారి బలాలు..వాటిని అధిగమించడానికి ఈయన అనుసరించిన మార్గాలు ఇవన్నీ చూయించి ఇంకా పకడ్బందీగా స్క్రీన్ ప్లే లో చెప్పొచ్చు. ఈ సినిమాలో ఒక్కడు కూడా చనువుగా ఈయన్ని "ఒరేయ్" అనిపిలవడు. అందుకేనేమో ఆయనకి నిజమయిన స్నేహితుడు ఒక్కడు కూడా లేకుండాపోయాడు అన్న అభిప్రాయం కలుగుతుంది.

ఏ సినిమా అయినా ప్రధానపాత్రలు రక్తమాంసాలున్నట్టుగా ప్రవర్తించాలి. కావాలని కష్టాలవెంపు ప్రయాణించాలి. ప్రతి కష్టంనుంచి నవ్యంగా అలోచించి రాజాలా బయటపడాలి. అప్పుడే ఆ పాత్రల గొప్పదనం ఇనుమడిస్తుంది. ఇందులో అలా వెదకడం కుదరదు.

వందలమంది ప్రాణస్నేహిత సావిత్రిగారిని డబ్బు పిచ్చపట్టిన నాయకిగా చూయించడం ఎవరూ జీర్ణించుకోలేని పంటికిందరాయి.

ఇక చివరిగా ఒక్కముక్క. విష్ణువు గానీ (రాముని అవతారం మినహాయింపు), బ్రహ్మగానీ ప్రధానపాత్రలుగా చేసే సినిమాలు ఆడవు. శంకరుడే హీరో. కష్టాల్లో ఇరుక్కోవాలి...ప్రయత్నించి ఎదుర్కొని సవ్యంగా బయటపడాలి...అది ఏ సినిమా అయినా ."
प्रवीण
"వర్షాధార భూమిలో, అది కూడా direct seeding ద్వారా వరి పండే ప్రాంతాల్లో, కూలీలకి పని నెల రోజులే ఉంటుంది. నిరుద్యోగులకి ఫించన్ ఇస్తే ఒక వైపు కూలీ పనులకి వెళ్తూనే మరో వైపు నిరుద్యోగ ఫించన్ తీసుకునేవాళ్ళు ఉంటారు. నేను ఇంటర్నెట్ సెంటర్ నడిపే రోజుల్లో వితంతు ఫించన్ రెండు వందల రూపాయలే ఉండేది కానీ అప్పట్లో కూడా భర్త ఉన్న స్త్రీలే వితంతు ఫించం తీసుకునేవాళ్ళు."
Unknown
"ఎలాగూ టాపిక్ డైవర్ట్ అయ్యిందికాబట్టి చెబుతున్నాను.

ఇండియా ముందుగా తేల్చుకోవలసింది తాను క్యాపిటలిస్టురాజ్యంగా ఉండాలా, లేక సోషలిస్టురాజ్యంగా ఉండాలా అన్నవిషయం. పన్నులు కట్టేటప్పుడు సోషలిస్టుగానూ (30% పన్నులు వసూలుచేయడం క్యాపిటలిస్టు వ్యవస్థల్లో కూడని పని(న్ను)), సోషల్ సెక్యూరిటీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి క్యాపిటలిస్టుగానూ (సోషలిస్టు రాజ్యాలైన యూరోపియన్ రాజ్యాల్లో విద్య, వైద్యం పూర్తిగా ఉచితం కాకుంటే పన్నులెక్కువ) ఉండడం ద్యంద్వ విలువలుకాక మరొకటికాదు.

మనకు తగులుకొనే ప్రభుత్వాలన్నీ, సబ్సిడీలను ఉపసమ్హరించుకోవాలని చూస్తున్నాయేతప్ప, పన్నులను తగ్గించుకోవాలని పొరబాటునకూడా అనుకోవట్లేదు. పెట్రోలు ధరలపై నియంత్రణ వదిలేసి, గ్లోబల్ మార్కెట్లోని హెచ్చుతగ్గులకు వాటిని ముడివెయ్యాలనుకున్నప్పుడు, పెట్రోలుమీద అంతడేసి పన్నుఎందుకండీ? అటు టోలూ కట్టి, ఇటు రోడ్డు టాక్సూ కట్టడమేమిటండీ?

ఇహ అసలు విషయానికొస్తే... ఉచిత పధకాలతో ప్రజలను ముస్టివాళ్ళస్థాయికి దిగజార్చి ఆలోచించడం సోషలిజంకూడా కాదు. చాలా యూరోపియన్ దేశాల్లో జరిగేదేంటంటే... వచ్చిన ఆదాయంలో గరిష్టంగా యాభైశాతం ప్రభుత్వానికి పన్నులద్వారా కట్టి, రేప్పొద్దున ఉద్యోగం ఊడినా, రిటైరైనా రోడ్లమీద పడి అడుక్కుతినాల్సిన అవసరంలేకుండా ప్రభుతమ్నుండి ఆసరాను ఆశించడం. ప్రభుత్వాలూ బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించి, ద్రవ్యోలబణం రెండు లేదా మూడు శాతం మించకుండా చూసుకుంటాయి. ఇండియాలో ఏప్రభుత్వమైనా అలా చెయ్యగలదాండీ?"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"అలాగంటారా? అయితే ఓకే 👍. అలాక్కానివ్వండి ☺."
R. Pavan Kumar Reddy
"మేం అనాకండి, మనం అనండి. నేను మీ జాతి వాడినే, కాకపోతే ఏదో బతుకు తెరువు కోసం ఇటు వైపు వచ్చాను. :)"
శ్యామలీయం
". . . మనుషుల్లో రెండు రకాలుంటారు! చేసేవాళ్లు-చూసేవాళ్ళు!! . . .
కాదండీ. మనుషుల్లో మూడు రకాలుంటారు! చేసేవాళ్లు-చూసేవాళ్ళు-కూసేవాళ్ళు!!"
Dr.Acharya Phaneendra
"

Thank you.

"
sarma
"
ల.సౌ భారతి. మీరు ముందుమాట రాసిన ఇ.బుక్ మొదటి పదిలో ఉన్నదని కినిగె వార్త"
వేణూశ్రీకాంత్
"హ్మ్.. వెలికిరాని నిజాలనేవి ఎంతవరకు నిజాలో అనే సందేహమ్ ఎప్పుడూ ఉండేదే కదండీ.. సో అవి పక్కనపెడితే అందరికి తెలిసినవి పదిశాతమే ఉన్నప్పుడు వాటిని చూపించాల్సిన అవసరమే లేదనేది నా ఉద్దేశ్యం.

ఇపుడు జీవించి లేని ఓ మనిషిని కొత్తగా జడ్జ్ చేయడానికన్నా తన జీవితాన్ని ఆదర్శంగా తీస్కుని భావితరాలు ఎదగడానికి ఉపయోగపడేలా బయోపిక్ లు ఉంటే చాలన్నది నా అభిప్రాయం.

ఎనీవేస్ కమర్షియల్ గా మీరన్న రిజల్టే వచ్చిందనుకుంటాను. కాకపోతే నాకు మాత్రం అంత తీసిపారేయాల్సిన సినిమా కాదనిపించింది."
Nrahamthulla
"ఉర్దూ ముస్లిముల సొంత భాషా?సాయిబు అంటే ఉర్దూనే మాట్లాడాలా?

ఈరోజు ఉదయం కృష్ణా కరకట్ట దిగువన ఉన్న రవిశంకర్ ఆశ్రమం లోజరిగే సుదర్శన క్రియకు వెళ్ళాను.అక్కడ పరిసరాలను శుభ్రం చేసే బేగం అనే ముసలమ్మ నేను సాయిబునని తెలుసుకుంది. దగ్గరకొస్తే బాగున్నావా అమ్మా అని పలకరించాను.నన్ను ఉర్దూలో మాట్లాడమంది.నాకు రాదమ్మా అన్నాను. ఆశ్చర్యపోయింది. సాయిబులకు ఉర్దూ రావాలి,రాకపోతే నేర్చుకోవాలి అంది.తప్పదా?ఎందుకని?అని అడిగాను.ఉర్దూ రాకపోతే మాసాయిబులకింద లెక్కేయ్యరు,సాయిబుల భాష ఉర్దూనే కదా? అని నన్ను ప్రశ్నించింది.
ఆలాగేం కాదమ్మా,మేము తెలుగు ముస్లిములం,మీకు ఉర్దూ ఎలానో,మాకు తెలుగు అలాగా.తమిళ ముస్లిములు,కన్నడ ముస్లిములు ఇలా ఎన్నో భాషలు ముస్లిములు మాట్లాడుతున్నారు.మన ప్రవక్త మహమ్మదు గారికి అరబ్బీ వస్తాది గానీ ఉర్దూ రాదు. ఉర్దూ మనదేశంలో మాత్రమే ఉంది అన్నాను.

ఉర్దూ ముస్లిములందరికీ మత భాష ,మాతృభాష అనే తప్పుడు అభిప్రాయం ఇప్పటికీ ఉన్నవారు తమ అభిప్రాయం మార్చుకోవాలి.
ఉర్దూ సాయిబుల భాష కాదు. ఉర్దూకు మతం రంగు పులమబడింది.వాస్తవానికి ఉర్దూ కూడా తెలుగు లాగానే భారతీయ భాష . పైగా సామాన్యుల వాడుక భాష. హిందుస్తానీ (కారి బోలీ ) భాష.ఇది భారతదేశంలో పుట్టిపెరిగి అభివృద్ధి చెందింది. 1947 వరకు మనదేశంలో రాజ భాష ఉర్దూనే.హైదరాబాద్ రాష్ట్ర హైకోర్టులో న్యాయ వ్యవహారాలు ఉర్దూలోనే జరిగేవి. న్యాయవాదులు (వకీళ్ళు)వాదనలు ఉర్దూలో చేసేవారు. తీర్పులు ఉర్దూలో వచ్చేవి. ఉర్దూలో న్యాయశాస్త్ర పుస్తకాలు ఉండేవి.రెండు హైకోర్టుల విలీనం వల్ల ఉర్దూ బెంచిని ఏడు సంవత్సరాలు నడిపిస్తామని చెప్పి మధ్యలోనే ఆపేశారు.ఉర్దూను కొందరు ముస్లిములు తమ మత భాషగా వేరుచేసి చెలామణి చేసిన ఫలితంగా ఆ భాష పట్ల వ్యతిరేకత పెరిగింది.ఉర్దూ రానివాళ్ళు ముస్లిములే కాదు అని గతంలో కొందరు ఉర్దూ ముస్లిములు తెలుగు ముస్లిములను చిన్నచూపు చూసేవారు. అయితే క్రమేణా ముస్లిముల మతగ్రంధాలన్నీ తెలుగులోకి దిగి వస్తున్నాయి.ఏ భాషకూ మతం ఉండదు.మతస్తులే ఆయా భాషలను వారి అవసరాల కోసం వాడుకుంటారు.ఉర్దూవచ్చినవాడే సాహెబు అనే స్థితినుండి ఇస్లాంను తెలుగులోకి తరలివచ్చేలా చేసిన తెలుగువాడు దూదేకుల సాహెబు.ఉర్దూ భాషరాదనే ఈసడింపులను సహించాడు.మసీదులోకి తెలుగును తీసికెళ్ళాడు.అందుకే అతను తెలుగు ముస్లిం అయ్యాడు.ఇతన్ని బాసరాని సాయిబుగా విడదీసి చూస్తారు.తెలుగు మాతృభాషగా గల దూదేకుల,నూర్ బాషా,పింజరి,లదాఫ్ మొదలైన తెలుగు ముస్లిములకు ఇస్లాం మతంలో ఎదురౌతున్న భాషాపరమైన సమస్యలపై సంస్కరణలు కోరాలి,వారు ఎదుర్కొంటున్న వివిధ సామాజిక సమస్యలను చర్చించాలి."


See also
Aavakaaya.comCurrent version of Maalika has been developed by Sreenu and maintained by Bharadwaj and Sreenu. Copyright © 2010
మాలిక: తెలుగు బ్లాగుల సంకలిని మరియు తెలుగు బ్లాగర్ల వేదిక
Follow Maalika on Facebook   Follow Maalika on Twitter  Chrome App for Maalika