TELUGU BLOGS' COMMENTS
Sitharamayya Solasa
"వనము నంతటను తిరిగి వచ్చితిమిక
మారెడు తరువునకుగల మానునకొక
యూయల గలదు :
మారేడు కాయలోన
నున్న గుజ్జు దీసి దినుచు నూగ నొప్పు"
purushothamarao ravela
"మీరదు నాదుమాటలను,మేనగుయత్తకు ముద్దుకూతురే
కోరికదీర్చరమ్మనుచు,గొప్పగనన్నిటుకీర్తిజేసెలే
వీరుడు శూరుడీవనుచు,వేడెనుగట్టగ నూయలన్నటన్
మారెడుకాయలోననొకమానిని, యూయలలూగె బ్రీతిమై
"
pks kumar
"లాలి యననేమి తెలుపుమ బాల యిపుడు,

లేదుకున్ వ్యతిరేకము నేది లేమ,

భిన్న మేది "మీ రాజుకు" బిడ్డ లార,

పూవుకు తదుపరి దశను పొలతి దెలుపు,

"బయట"కు విముఖ పద మేమొ పాప తెలుపు

ఊయల,కలదు, మారేడు, కాయ,లోన:"
purushothamarao ravela
"కోరినకోర్కెదీరుటకు,కొండలరాయనివేడగాజనన్
తీరుగకోర్కె దీర్చుమని,తీపిపదార్ధము వీడజూచితిన్
నేరుగ నట్ల తద్దియని నేనొక చెట్టుకుగట్టియూహలన్
మారెడు కాయలోననొక మానిని యూయలలూగెబ్రీతిమై.
"
Anonymous
"Both the above are correct. May be it's because of the truth from the saying "Tappulennuvaru Tama tappuledu garu"."
Anonymous
"I think you lack a sense of humour.
పండితులుగా మీకు అది శోభ నివ్వదు
Well said sir. Unfortunately he will again take it in a negative manner and respond otherwise.
He is no doubt well knowledged but unfortunately lacks ----- and always belittles others, in whatever way that is available. Tana stayi marichi epudu kindi stayi vallato gillikajjalaku vastaru ayna. Hope he understands in a right manner this time - atleast. With regards to all the parties in the comments section.
"
Anonymous
"వెదకుచు వత్తురు
Idekkadi rakshasatvam? Vetiki vetiki bokkalu choopettevaru surula? Idekkadi nyayam mahaprabho ane varu asurula? Pade pade itarula joliki velli idi adi tappu meeru tappu memu oppu anu varu sampradayabaddula? Ayina veeriki Zilebi jolikellalante hadals, itarulaite matram basti me saval, endukante varu Zilebi vale padyala guchaleru kada! Sarlendi maku ma devudunnadu, maku knowledge takuvaina ayane ma dikku."
Anonymous
"For once I liked jilebi reply to shyamal sir.

Shyamal Rao Garu. Please be cool. Don't take everything to heart. శాంతము లేక సౌఖ్యము లేదు."
వేణూశ్రీకాంత్
"థాంక్స్ అజ్ఞాత గారూ.."
GKK జీ
"ఇటీవల వెలువడిన గీతాలు ఒకదానిని మించి మరొకటి అబ్బురపరిచే భావనలతో ఉన్నాయి.

రామ భక్తి అన్ని గీతాలలోనూ ప్రతిపాదిత విషయమే అయినా, ఒక్కో గీతం లోని వైవిధ్యం గొప్పగా ఉన్నది.

అన్నమయ్య తన కీర్తనలలో స్పృశించని పార్శ్వం లేదు, ఆ సొగసు అనితర సాధ్యం అని పెద్దలు ఏకకంఠం తో నిర్ణయించారు.

ఇప్పటి కాలం లో ఇంత వైవిధ్యంతో సొగసుతో భక్తి తో కూడిన భావనలు మీరు రచించిన గీతాలలో ఎన్నో ఉన్నాయి"
Anonymous
"కల్యాణి రాగంలో స్వరపరచిన ఒక మధుర గీతం"
Zilebi
"
అద్భుతం"
వేణూశ్రీకాంత్
"ఈ సినిమాలో "ప్రియతమా తమా సంగీతం", "ఆవేశమంతా ఆలాపనేలే" పాటలు రెండే వేటూరి గారు రాశారండీ. మిగిలినవి అన్నీ సినారే గారే."
Anonymous
"bro - veturi or cnr?"
Zilebi
"

గంభీరముగా చూచెను
జంభారి రుషుల పయి భళి చానల త్రోసెన్
స్తంభమువలె నిల దోచిన
రంభాఫలమెంత విషమొ రసికుడె యెరుగున్!

జిలేబి"
Zilebi
"

నను నీతో పోల్చవలద
ని నరుడ దూరముగ బోవ నిన్నెవరయ్యా
మనజుడ కావగలరు?ర
మ్మనుచున్నను రాక దూరమనుకున్న నెటుల్ :)

జిలేబి"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"Thanks శ్యామలరావు గారూ."
Anonymous
"యోహెవా ధర్మశాస్త్రములను కొన్నింటిని తెలుపుము"
Zilebi
"
ఛందోబద్ధము గా వున్నది. అసలు మీనింగుందా దీంట్లో ? :)


ముసిరింతల్ తసిరీబులిచ్చి పడతిన్ ముద్దాడి జవ్వాదులన్
కసిగా చాదుచు మీద మీద పడుచున్ కవ్వింతలన్ పాడుచున్
మిసిదేలంగ ప్రియా ప్రియా యనగ నమ్మీతిక్కరేగించెడా
రసికుండే యెఱుఁగున్ విషంపు టునికిన్ రంభాఫలం బందునన్!


జిలేబి
"
అనామిక
"ఇది నాకు ఇప్పుడు మీరు చెప్తేనే అర్థం అయింది. లేకపోతే ఎప్పటికీ అర్థం కాకపొయేదేమో. "నీ కళ్ళకి కావాలి కాస్త ఈ కాటుకలా నా కలలు" - అని పాడుకున్న ఇప్పటిదాకా.ఎక్కడో అర్థం కుదరట్లేదే అనుకొని కూడా :( :("
శ్యామలీయం
"భగవదనుగ్రహం ఉంటే ఇవి త్వరలో ఒక వేయి సంఖ్యకు చేరుకుంటాయండి. అప్పుడు వీటన్నింటినీ పీడీయఫ్ వాల్యూములుగా అందించాలని ఆలోచిస్తున్నాను. ఇక ఉత్తమమైనవి అంటారా. అటువంటి విభజన నేనెలా చేయగలను ఆయన ఎలా వ్రాయిస్తే అలా వ్రాస్తున్న ఉపకరణాన్ని మాత్రమే కదా నేను. మీ ఆదరణకు ధన్యవాదాలు. రామానుగ్రహం మీకుండాలని ఆశిస్తున్నాను."
GKK జీ
"చాలా బాగుంది ఈ గీతం.మీ రచనలు ఉత్తమమైనవి ఒక pdf చేసి ఇవ్వమని కోరుతున్నాను."
క్షత్రియ సాహిత్యము గాదిరాజు వారి బ్లాగు
"పద్యము నిష్ఫలముకాదు మహాత్మా! మోక్షము ఒక్క పద్యముతోనో ..చిన్న ప్రార్థనతోనో సాధించటం కష్టమన్నది నా అభిప్రాయం..భక్తిభావంతో మృదుమధురమైన పదాలతో మీరు రచించిన పద్యరచన దైవప్రీతికరము ..అమృతతుల్యము.
మీ లాంట పెద్దల స్పందన సర్వజన ప్రయోజన దాయకము"
వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల
"🙏🙏🙏"
వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల
"🙏🙏🙏"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"ఫొటోలు పెట్టినందుకు ధన్యవాదాలు మాస్టారూ🙏. చాలా బాగున్నాయి 👌."
క్షత్రియ సాహిత్యము గాదిరాజు వారి బ్లాగు
"https://www.blogger.com/profile/12121701681361463485
ఎంతో చక్కని సాహిత్యామృత చలువపందిరి ఇది"
వెంకట రాజారావు . లక్కాకుల
"ఉప్పిడి పిండని జైగా
రొప్పుగ దెలిపిరి , ' ఇడి ' యెట నుండునొ, ' నట ' లే
దుప్పను నర్థమ్ము వొడము ,
తెప్పలుగా తెలుగు దొఱకు తెలగాణములో ."
క్షత్రియ సాహిత్యము గాదిరాజు వారి బ్లాగు
"https://www.blogger.com/profile/12121701681361463485
చాలా మంచి సహకారం"
క్షత్రియ సాహిత్యము గాదిరాజు వారి బ్లాగు
"https://www.blogger.com/profile/12121701681361463485
అద్భుతము"
శ్యామలీయం
"నన్నే అడిగారా? ఎందుకంటే యే గురువులూ మీ సందేహం తీర్చలేదు. సరే నా ఉద్దేశం చెబుతాను. ఉప్మా రుచిగా ఉంటుందా అంటే అవును, రామనామం రుచిగా ఉంటుందా అంటే అవును. రెండూ రుచికరమైనవే. ఇబ్బంది లేదు. రెండూ సాటిలేనివే అంటే అదెట్లా అని మీ సందేహం. వినండి. ఉప్మా ఇచ్చేది ఇంద్రియసుఖం. రామనామసుఖం అతీంద్రియమైనది. ఒకటి బౌతికం రెండవది అధ్యాత్మికం. అదీ సంగతి."
Anonymous
"MGLSarees.com - Shop Best Mangalagiri Handloom Cotton and Pattu Sarees | Dress Materials - Shop for the exclusive stylish and ethnic handloom sarees online at great price. ✯FREE SHIPPING Andhra Pradesh –Telangana (Hyderabad). Select from the best range of womens Dress Materials. Buy handloom silk and pattu sarees online, buy exclusive handloom cotton saris online, purchase handloom cotton sarees"
Anonymous
"http://lqnt.blogspot.com/2015/05/her-king-in-march-2008-knowingly.html"
rudraveni
"Really very happy to say that your post is very interesting. I never stop myself to say something about it. You did a great job. Keep it up.We have an excellent information in cinema industry. We are showing updated news that are very trendy in the film industry. For further information, please once go through our site.
Telugu cinema political news"
సూర్య
"ఉప్మా రుచిగా ఉంటుందా రామనామం రుచిగా ఉంటుందా? గురువులు ఈ ధర్మ సందేహాన్ని తీర్చవలెనని మనవి!"
madhavaraopabbaraju
"

శ్రీ బొందలపాటివారికి, నమస్కారములు.
పై వ్యాసం బాగా వ్రాసారు.
భూమీ, నక్షత్రాలూ రాళ్ళ లానే, మనం కూడా ఈ విశ్వపు sub-atomic ధూళి నుంచే వచ్చాం :- ఈ వాక్యం భౌతిక పదార్ధానికి సంభందించినది.
మన మనసును అంతర్గతం గా తొలుచుకొంటూ పోతే ఎప్పటికైనా వీటన్నిటికీ కారణమయిన పరిపూర్ణ సత్యాన్ని టచ్ చేస్తామేమో:- ఈ వాక్యం ఆధ్యాత్మికతకు సంభందించినది. మన మనసును అంతర్ముఖంగా తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తూ పోతే, మనం సమాధిస్థితికి చేరుకుంటాం. అంటే, ఆ స్థితిలో విషయమూ, సమయమూ ఏవీ వుండవు. ఏవీ వుండవు అని ఎలా చెప్పగలము? అని ప్రశ్నిస్తే, సమాధి స్థితి నుంచి బయటకు వచ్చినతరువాతనే ఆ విషయం మన మనస్సుకు తెలుస్తుంది. అయితే, ఇక్కడ మరో ప్రశ్న వస్తుంది. ఆ సమాధి స్థితిలో ఎవరు తెలుసుకుంటూ వున్నారు? అని. ఆ తెలుసుకుంటూ వున్నదే ‘పరమాత్మ’ లేక ‘నేను’. దీనినే ‘ఎరుక’ అనికూడా అంటారు. నేను పరమాత్మను లేక ఎరుకను అని తెలుసుకోవటమే నన్ను నేను తెలుసుకోవటం. నేను ఎరుకను అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ శరీరము, మనస్సు, బాహ్యములోని వస్తువులు, విషయాలు నేను-కాను అని తెలుసుకుంటాము. ‘నేను’ – ఈ శరీరము, మనస్సు, వస్తువులు కాను కానీ ఆ శరీరము, మనస్సు, వస్తువులు నాకంటే భిన్నముగా లేవు అని తెలుసుకుంటే ‘ విశ్వ ఐక్యతా స్థితి ‘ ని పొందినట్లే. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయము ఏమిటంటే, తెలియబడేదీ, తెలుసుకొనేదీ అనే వాటిని గురించి తెలుసుకోవటం. తెలియబడేది – తెలుసుకోనేది కాదు; తెలుసుకొనేది – తెలియబడేది కాదు. తెలుసుకొనేదానిని తెలుసుకోవటానికి మరొక సాధనం అంటూ వుండదు. అందుకనే, మనం సమాధి స్థితికి చేరుకున్నప్పుడు ‘నేను’ సమాధి స్థితికి చేరుకున్నాను అని ప్రత్యేకంగా తెలియబడదు. సమాధి స్థితి నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడే మనస్సుకు తెలియబడుతుంది. అంటే, మనస్సు తెలియబడేది; తెలియచేసేది –
‘నేను’ లేదా ‘పరమాత్మ’.
మీ స్నేహశీలి,
మాధవరావు.

మెచ్చుకోండి

"
విసుకి వాడి మనస్సె ఒక విశ్వం...
"రట."
కృష్ణమోహన్ కందర్ప
"

అద్భుతమైన విశ్లేషణ 🙏🤗😇

"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"మీ ఈ బ్లాగును మొబైల్ లో తెరిస్తే బాగానే వస్తుంది. కానీ అదే లాప్-టాప్ లో ప్రయత్నిస్తే widgetserver.com అనే సైట్ కు వెళ్ళిపోతోంది. వీలు చేసుకుని చూడగలరా?"
సూర్య
"పార్లమెంట్ లో తమకి కావలసినంత మెజారిటీ ఉంది. కేంద్రం లో గాని రాష్ట్రం లో గాని ఇప్పట్లో ఎన్నికలు కూడా లేవు. అలాంటప్పుడు బీజేపీ వైకాపా తో కలుస్తుంది అని ఎవడో చెప్పగానే నమ్మేయడమే?!"
rudraveni
"nice post.. Keep it up. We have an excellent information in cinema industry. We are showing updated news that are very trendy in the film industry. For further information, please once go through our site.
latest tollywood news and gossips
"
rudraveni
"nice post.. Keep it up. We have an excellent information in cinema industry. We are showing updated news that are very trendy in the film industry. For further information, please once go through our site.
latest tollywood news and gossips
"
rudraveni
"nice post.. Keep it up. We have an excellent information in cinema industry. We are showing updated news that are very trendy in the film industry. For further information, please once go through our site.
latest tollywood news and gossips
"
rudraveni
"nice post.. Keep it up. We have an excellent information in cinema industry. We are showing updated news that are very trendy in the film industry. For further information, please once go through our site.
latest tollywood news and gossips
"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"// “ .... మనం టివి కట్టేస్తాం కదా .... “ //

👌 అ.హా. 😁"
బులుసు సుబ్రహ్మణ్యం
"విన్నకోట నరసింహా రావు గారికి. ......... ధన్యవాదాలు. వారు చెవి మూసుకోగానే, విషయం అర్ధం అయి మనం టివి కట్టేస్తాం కదా............ మహా"
Zilebi
"

నాకు కవిత్వము రాదో
యీ కందమ్ములు పిరియపు మీ ఛందమ్ముల్
పై కొంతయు లేదు సుమా
నాకవగాహన జిలేబి నన్ను విడువవే 🙂

Liked by 1 person

"
భమిడిపాటి ఫణిబాబు
"

జిలేబీ
నాకు కవిత్వం రాదు…

Like

"
Zilebi
"

మీ కవిహృదయము మాకే
మో కూసింతయు విభావము పడదుగ జిలే
బీ!కాస్త వచనమున చె
బ్తే కుహరమునొగ్గి వినుచు భేషనెదముగా 🙂

Liked by 1 person

"
Hima bindu
"@lalitha

thank you lakitha garu
"

వేణూశ్రీకాంత్
"థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ ఫర్ కామెంటింగ్ శ్రీరామ్ గారు.."
sriram velamuri
"Good review"
PADMAPADMAPV
"నాలుగు సన్నివేశాలు తో కవిత బాగరాశారు, సర్!అభినందనలు, ఈకవిత, ఏ,విభాగం లోకి,వస్తుంది, సర్?ఎందుకుఅడిగా,అంటే.. ఇలాంటి కవిత, ఇంకొకటి రాసారని!సర్"
వేణూశ్రీకాంత్
"నేను థియేటర్ లో మిస్సయ్యా రాజ్.. మొన్నే చూడడం మొదటి సారి.. అర్రే మంచి సినిమా మిస్సయ్యాను అనుకున్నాను. ఎస్ ఏ.ఆర్.రహమాన్ సాంగ్స్ విషయం రాయడం మర్చిపోయా :-) థాంక్స్ ఫర్ ద కామెంట్..."
Zilebi
"
డిటెక్టివ్ నర్సారావు :)"
రాజ్ కుమార్
"నేను మళ్ళీ చూసేశా మొన్న.
కార్తీ తప్ప ఒక్క టెక్నీషియన్, ఒక్క ఆక్టర్ కూడా తెలీదు మనకి.

ఏ.ఆర్ రహమాన్ పాటల్ని వాడుకున్న విధానాన్ని మరిచిపోయారే..‌ అ డ్డె..డ్డే :)"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"// “కుశలమేనా?” //

కుశలం అడగవలసినదే. అయితే, మొన్నీమధ్యేగా మీరొక నాలుగైదు రోజులు లాపతా అయినప్పుడు, ఏమైపోయారండీ అని నేను మిమ్మల్ని కుశలం అడిగితే శర్మ గారితో ముచ్చట్లు అని జవాబిచ్చారు? అంటే అది మీ usual style జవాబన్నమాట, అంతేనా??"
క్షత్రియ సాహిత్యము గాదిరాజు వారి బ్లాగు
"భారతి..స్మరణ అన్న వివరాలతో బ్లాగు అంటె..ఇది ఇంతటి మోక్షదాయకమైనబ్లాగు అని ఊహించలేకపోయాను.
హఠయోగులమార్గంగాక ..జ్ఞానసాధనచే సహస్రారం వరకూచేరగలగటం అనేది ..అత్యంతకష్టతరమే..ఆజ్ఞాచక్రం ఉత్తేజితం కావటంతో..సిద్ధులుపొంగిరాటంచేత..బాబాలుగా..ప్రశంసలు మొదలై ఈశత్వ మందినట్లుభ్రమించటం జరుగుతుంది.
ఇంకేముంది పునరపి జననం పునరపి మరణం"
Zilebi
"
తాత గారి రాక ఆనందదాయకము :


కుశలమేనా ?
జిలేబి"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"మన పూర్వీకులకు 🙏🙏."
GKK జీ
"బాహుబలి గ్రాఫిక్స్ ఉత్తుత్తి ఇడ్లీ ప్లేట్ బూచి భవంతులు అసాధ్యమని తెలుసుకొని నాలుగు సాధారణ భవనాలు కట్టించాడు బాబు.

33000 ఎకరాలు బంగారు పంటలు పండే భూములు తీసుకొని అలవికాని చోట మాయాబజార్ తలపెట్టడం తప్పు.

ఏర్పడిన కొన్ని భవనాలు పరిపాలనకు సరిపోతాయి. ఇప్పుడు రాజధాని మార్పు చేయడం సరికాదు.

నేను జగన్ అభిమాని నే అయినా రాజధాని విషయం లో సమర్థించ లేను.

గుంటూరు విజయ వాడ నడుమ ఒక వేయి ఎకరాలు మాత్రమే సేకరించి పాలనా రాజధాని నిర్మించి ఉంటే బాగుండేదేమో."
విన్నకోట నరసింహా రావు
"పై విడియోలో మాస్ మల్లన్న చూపించింది క్షేత్రస్ధాయి ప్రూఫులేగా మరి."
sarma
"చూస్తూ ఊరుకుంటే మేస్తూ పోయిందని సామెత. చర్య తీసుకోండి, ఇటువంటివారు పెరుగుతున్నారు,గమనించండి."
Anonymous
"ఉన్నయని బోకుజ్యొతీ, లేవని కుక్షీ... దరువులేసుకోవడం తప్ప, ఎవ్వడూ క్షేత్రస్థాయికెల్లి ప్రూఫులు పెట్టరు"
sistla
"దూకడమెందుకు? గ్రాఫిక్స్ అన్నవాడిని పైనుంచి తోసేస్తే పోలా?"
జ్యోతిర్మయి
"Thank you. Working on new series. I will post those shortly."
జ్యోతిర్మయి
"వీడియోల్లో అయినా చూడగలుగుతున్నాం సంతోషమే. యాస మరీ చిక్కనైనట్లుంది కదూ! కొంచెం పలుచన చేయాలి. :). ధన్యవాదాలు మురళి గారు."
శ్యామలీయం
"అలాగే 'భీముడు గురించి' అని వ్రాయటం అనుచితం. 'భీముడి గురించి' అని వ్రాయాలి."
Jillela
"మాడం గత కొన్ని రోజులుగా మీ పోస్టులు లేవు కారణం తెలుపగలరు."
క్షత్రియ సాహిత్యము గాదిరాజు వారి బ్లాగు
"రిఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చట"
భారతి
"

పద్మగారు ఈ విషయమును నా దృష్టికి తీసుకొచ్చినందుకు మనసార ధన్యవాదములు.
అలానే ఈ విషయం తెలిసిన వెంటనే ఖండించిన ప్రముఖ బ్లాగర్, నా ప్రియనెచ్చలి వనజ తాతినేని గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు."
క్షత్రియ సాహిత్యము గాదిరాజు వారి బ్లాగు
"https://www.blogger.com/profile/12121701681361463485
అహో"
పద్మ
"
భారతిగారు మీరు మీ పోస్ట్ లను వీడియోలుగా రూపొందిస్తున్నారా? మీరు రాసిన సప్తచక్రాల వీడియోలను చూసానండి. ఇవి మీరే చేస్తున్నారా? మీ అనుమతితో వేరెవ్వరైన చేస్తున్నారా? ఎందుకో చిన్న అనుమానం. మీ అనుమతి లేకుండా ఈ వీడియోలు రూపొందించారని. ఎందుకంటే మీ ప్రమేయముంటే వీటిని మీ బ్లాగ్ ద్వారా తెలియజేస్తారు కదా. మీ పరిశీలనకై ఆ లింక్స్
ఇస్తున్నాను, చూడండి ఓసారి. నా అనుమానం అసత్యమైతే ఈ వ్యాఖ్య ప్రచురించకండి.

1&2
https://youtu.be/Yow-obXvkJc
3
https://youtu.be/iUHlDJQVrug
4.
https://youtu.be/NpDu7wHe6cU
5
https://youtu.be/3plHEQqHWRE
6
https://youtu.be/xhXLb3rumO0"
క్షత్రియ సాహిత్యము గాదిరాజు వారి బ్లాగు
"https://www.blogger.com/profile/12121701681361463485
బాగుందిబ్లాగ్గురువు"
వేణూశ్రీకాంత్
"WTC తర్వాత రూల్స్ కఠినతరం చేస్తున్న సమయంలో నేనిలాంటి విసుగును ఒకటి రెండు సార్లు ఎదుర్కొన్నానండీ. తల కొట్టేసినట్లుగా అనిపించేది. పాపం ఆ పెద్దాయనని తలుచుకుంటే అయ్యో అనిపిస్తుంది."
వేణూశ్రీకాంత్
"బావున్నాయండీ కబుర్లు.. తీరికగా ఆస్వాదించ గలిగితే అన్నిటిలో అందాన్ని చూడగలమేమో.."
నీహారిక
"ఇనుప మూకుడయితే త్వరగా వేగుతుంది.వెల్లుల్లి కారం వేస్తే ఘుమ ఘుమ లాడుతూ ఇంకా బాగుంటుంది."
sam
"చాలా ఆసక్తికరమైన, మంచి ఉద్యోగం మరియు ఇంత మంచి బ్లాగును పంచుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు.
Online Breaking News Telugu
Online Breaking Telugu News
Suryaa Telugu News
"
ANSHU
"Thank you for this information.
gaatha is a unique audio platform where you will find stories, poetries, kids’ stories, spiritual and Motivational stuff all in audio form. You can enjoy listening all interesting content of your choice while finishing up your daily chores. Now time shortage will never be the hindrance for you to enjoy"
పాలపిట్ట
"రోజూ బ్లాగ్ చూడ్డం
చూసి నిరాశతో మరలిపోవడం
ఎన్నాళ్ళు ఈ నిరీక్షణ??"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"అది నాకూ అర్థమైంది. అయితే నిజజీవితంలో జరుగుతున్న....వే.... ( = మాత్రమే) చూపిస్తున్నామని కదా సినీవర్గాల క్లెయిమ్. వేదికలెక్కి వారు అంత గట్టిగా చెబుతుంటే ఇంక దానికి మనం corollary లాగటానికి వీలవదు కదా అని నా భావం. అయ్యా, సినిమా కథ అన్నప్పుడు కొంత మేర ఊహాజనితంగా ఉండడం, కాస్త నేల విడిచి సాము జెయ్యడం అవసరమే కదా, లేకపోతే రక్తి కట్టదు కదా అని సినిమావారు ఒప్పుకుంటే ఓకే. కానీ వారు ఆ మాట అనరే. ఆ hypocrisy గురించి నేను చెప్పేది.

ఇటువంటి చర్చల్లో ఎవరి అభిప్రాయాలు వారివి, తప్పు లేదు. కాబట్టి చివరగా మరొక్క మాట మాత్రం చెప్పి నా వైపు నుండి ఈ చర్చ ముగిస్తాను. ఈ సినిమాలో చూపించిన అటువంటి అంశం వైవాహిక జీవితంలో incompatible arrangement గా పరిణమిస్తుందనీ (ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కూడా), ఒక్కోసారి విఫలమయ్యే ప్రమాదాన్ని కూడా rule out చేయలేమనీ, అందువల్ల చేతిలో కలం ఉందనీ artist’s liberty అనీ వ్రాసెయ్యకుండా కథను మలచడంలో మరి కాస్త బాధ్యత చూపించాలనీ, ఆ అంశం తప్ప మిగిలిన సినిమా బాగుందనీ
... అనేది నా నిశ్చితాభిప్రాయం అని తెలియజేసుకుంటూ .... స్వస్తి."
GKK జీ
"టీవీ 5 లో మూర్తి అసహ్యంగా రోత పుట్టించే లాగా ఆంకర్ చేస్తున్నాడు

వీళ్ళు జర్నలిస్టులు ఎలా అయ్యారో అర్థం కాదు.

తానేదో అపర మహాత్ముడైన ట్లు ప్రవర్తిస్తాడు. ప్రతి తెలుగు ఛానెల్ లోనూ దాదాపు ఇదే తంతు. దూ మీ బతుకులు చెడ. ఏమి జర్నలిస్టులు రా మీరు."
సూర్య
"నిజ జీవితం లో జరిగే ఘటనలు సినిమాల్లో ఉంటాయి.
కానీ సినిమాల్లో చూపించే ఘటనలు అన్నీ నిజ జీవితం లో ఉండాలని లేదు.
"
విన్నకోట నరసింహా రావు
"అలాగాండీ, మరి నిజ జీవితంలో జరుగుతున్నవే సినిమాలో చూపిస్తున్నాం అంటూ చిలకపలుకులు పలుకుతుంటారు కదా సినిమావాళ్ళు, మహాశయా?🤔

ఎంత కథయినప్పటికీ, ఎంత రచయిత గారి poetic licence అని సరిపెట్టుకుందామనుకున్నప్పటికీ ..... తెర మీద చూడడానికి ఎబ్బెట్టుగా ఉండకూడదనీ, ముఖ్యంగా చూసేవారి నిజజీవిత ప్రవర్తనను adverse గా ప్రభావితం చేయకూడదనీ ... నా వ్యాఖ్య కవిహృదయం, నా అభిప్రాయమున్నూ."
himansu nayak
"very nice poetry."
సూర్య
"నిజ జీవితం లో జరగని ఘటనలు కథల్లో జరుగుతాయండీ. అక్కడ కూడా జరగడానికి వీల్లేదు అంటే ఎలా మహాశయా!
కథలో ఏమైనా జరగొచ్చు. ప్రధానమంత్రి పాకిస్తాన్ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటుంటే ఏ బుచికో విలన్ లా అడ్డుపడొచ్చు!"
Naidugari Jayanna
"thank u sir"
Naidugari Jayanna
"ధన్యవాదాలు సార్"
rudraveni
"nice post.. Keep it up. We have an excellent information in cinema industry. We are showing updated news that are very trendy in the film industry. For further information, please once go through our site.
latest tollywood news and gossips
"
rudraveni
"nice post.. Keep it up. We have an excellent information in cinema industry. We are showing updated news that are very trendy in the film industry. For further information, please once go through our site.
latest tollywood news and gossips
"
rudraveni
"nice post.. Keep it up. We have an excellent information in cinema industry. We are showing updated news that are very trendy in the film industry. For further information, please once go through our site.
latest tollywood news and gossips
"
rudraveni
"nice post.. Keep it up. We have an excellent information in cinema industry. We are showing updated news that are very trendy in the film industry. For further information, please once go through our site.
latest tollywood news and gossips
"
Laxmi
"వెలిసిపోయిన చీరకు రంగు నగీషీలు అద్ది.."
కొత్తావకాయ
"ప్రయాణాల్లో ఒకలాంటి నిర్లిప్తత అలవాటైపోయిందండీ. 'అమెరికాలో దిగగానే హమ్మయ్య అనిపించడం గిల్టీగా ఉంటుంది ' అని ఒక ఫ్రెండ్ అన్నారు. ఆమాట ఇలాంటి సందర్భాల్లో చాలాసార్లే గుర్తొస్తుంది."
Jai Gottimukkala
"

యూనిఫామ్ సివిల్ కోడు కోసం ప్రస్తుత లోకసభ సెషన్లోనే ఎదో ప్రయివేటు బిల్లు లిస్టింగ్ అయిందట మాస్టారూ. ఇదీ అట్లాంటిదేనేమో.

మొన్నటి తెలంగాణా మునిసిపల్ ఎన్నికల ముందర ముగ్గురు లేదా ఎక్కువ పిల్లలు ఉన్నవారు పోటీ చేయకూడదనే (ఇదివరకే ఉన్న పాత) నియమాన్ని తొలగించారు. భాజపా ఇది తురకోళ్ల పుష్టీకరణ అంటూ గొంతు చించుకున్నా పెద్దగా గిట్టలేదు. లోకసభ/విధానసభలకు అటువంటి (ఇప్పటికి లేదు కనుక కొత్త) నియమాలు చేయాలంటే RPA సవరించాల్సి ఉంటుందని అనుకుంటా. క్రికెట్ టీమ్ సైజులో కుటుంబాలున్న నాయకుల గతి ఏమిటో మరి!

Like

"
YVR's అం'తరంగం'
"

@jai , బిల్లు పాసయినా అవకపోయినా దాని చుట్టూ జరిగే రాద్ధాంతం+ polarization కోసమైనా తమాషా జరగొచ్చు.

Like

"
bonagiri
"

తాయిలాల మీద అప్పుడెప్పుడో వ్రాసిన టపా!

https://bonagiri.wordpress.com/2011/03/27/%e0%b0%a4%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%bf%e0%b0%b2-%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%a1%e0%b1%81/

Like

"
Jai Gottimukkala
"

ఇందిరమ్మ చిన్నకొడుకు సంజయుడు అప్పుడెప్పుడో యమ-అర్జన్సీగా చిన్న కుటుంబాలంటూ నానా హంగామా చేసి బొక్కబోర్లా పడ్డాడు కదండీ. ఎవరు మరిచిపోయినా మేనకమ్మకు గుర్తుండే ఉంటుంది. మళ్ళీ ఆ దుస్సాహసం జరుగుతుందా ఆ తమాషా కూడా హమ్ దేఖేంగే.

అన్నట్టు సంకట మోచన బజరంగ్ బలీ ఆంటే మారుతియేనా? 800 మానేసి చాన్నాళ్లయింది కనుక డౌటనుమానం!

Like

"
Lalitha
"అయ్యో! Airport లో అంత rude గా వుంటారాండీ? పాపం! ఆ ముసలాయన ఎవరో, ఎంత బాధపడి వుంటారో!"
Thotabhasker
"What a perfect analysis madam"


See also
Aavakaaya.comCurrent version of Maalika has been developed by Sreenu and maintained by Bharadwaj and Sreenu. Copyright © 2010
మాలిక: తెలుగు బ్లాగుల సంకలిని మరియు తెలుగు బ్లాగర్ల వేదిక
Follow Maalika on Facebook   Follow Maalika on Twitter  Chrome App for Maalika