TELUGU BLOGS' COMMENTS
Janardhana Rao Gurram
"ఇలను పసిడికి గలభోగ మినుము కేది?
తళుకు బెళుకుల కెప్డు ప్రాధాన్యతుండు
హితుని కన్నను హిమధాము డెక్కువయ్యె
ననుచును కవియె వాపోవ నక్కజమ్మె?
"చంద్రునిం గాంచి యేడ్చెఁగంజాతహితుఁడు"
"
JJK Bapuji
"ధన్యవాదాలండీ!"
గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి
"జనుల వాక్యము మన్నించి మనమునందు
జానకినిబంప దలచుచు కానలకును
మదిని బాధను దిగమ్రింగు మాన్య రామ
చంద్రునిం గాంచి యేడ్చెఁగంజాతహితుఁడు"
G P Sastry
"బుచికీ వారి అల్లరికి అంతు లేదు...."
Ps Rao విట్టుబాబు
"సర్వ సంఘటనలకూ సాక్షీభూతుడైన సూర్యుడు సతీవియోగంతో దుఃఖితుడైన రాముణ్ణి చూసి....

రావణు డపహరించెను, లంక జేర్చె
సీతను; తన సతిని బాసి ఖేద పడుచు
నా వనమున దిరుగు పావనాత్ముఁ, రామ
"చంద్రునిం గాంచి యేడ్చెఁ గంజాతహితుఁడు""
G P Sastry
"
బుచికీ వారి పూరణ

కేంద్ర మన నేమనుకొనెను ? కేక వేయ
పనులగునను కొనెన? మా సపర్య లెల్ల
చేయ వలెనుగదర! పొమ్మ! చెంకవేసి
చంద్రునిం గాంచి యేడ్చెఁ గంజాతహితుఁడు!

*కంజాతహితుడు - అరుణుడు"
SeethaDevi Gurram
"రాముడు రవిచంద్ర నేత్రుడుగదా!"
SeethaDevi Gurram
"ఆర్యా! తాను వెలుగు మాత్రమే ఇవ్వగలడు. రామచంద్రుడు వెలుగు వెన్నెల రెండూ యివ్వగలడని అసూయతో యేడ్చినట్లు భావన!
మైలవరపువారి వంటి కవులు ఈ భావనకు మంచి రూపమివ్వగలరు!🙏🙏🙏🙏"
SeethaDevi Gurram
"అని ప్రతాపమునందు దహనుని బోలు
శరణు వేడువారి యెడల కరుణ జూపు
యేక కాలమునందున నెన్నగాను
వెలుగు వెన్నెలలొసగెడి వేడ్క రామ
చంద్రునిం గాంచి యేడ్చె గంజాత హితుడు!
"
Rajasekhar Kota
"గురువర్యులు శ్రీ కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం
సమస్యాపూరణ :: నేటి సమస్య సంఖ్య-2632
సమస్య :: *చంద్రుని గాంచి యేడ్చె గద సారసమిత్రుడు పశ్చిమాదిరిపై.*
సందర్భం :: ఒకరోజు సాయంకాలం వినాయకుడు కడుపునిండా తిని భుక్తాయాసంతో తన తండ్రియైన పరమశివుని సేవించేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. సేవ చేయలేక అవస్థ పడుతున్న వినాయకుని జూచి చంద్రుడు నవ్వినాడు. అందుకు కోపగించుకొన్న పార్వతీదేవి ‘’*చంద్రుని చూచిన వారికి అపనిందలు కలుగుతాయి*’’ అని శాపం ఇచ్చింది. ఇక తనను ఎవ్వరూ చూడరు కదా అని చంద్రుడు బాధపడుతూ ఉంటే చూచి సూర్యుడు బాధపడుతూ విలపించాడు.
మహా విష్ణువునకు ఎడమ కన్ను చంద్రుడు, కుడికన్ను సూర్యుడు. ఎడమ కంటికి బాధ కలిగితే కుడి కన్ను కూడా తప్పనిసరిగా బాధపడుతుంది అని విశదీకరించే సందర్భం.

తంద్రత కుక్షి నిండ దిని తల్లడమంద వినాయకుం డటన్
చంద్రుడు నవ్వె వాని గని, శాప మొసంగెను గౌరి కిన్కతో
‘’చంద్రుని జూడ నింద లగు సర్వుల’’ కంచు ప్రదోషవేళ , నా
*చంద్రుని గాంచి యేడ్చె గద సారసమిత్రుడు పశ్చిమాద్రిపై.*
*కోట రాజశేఖర్ పడుగుపాడు నెల్లూరు.* (24-3-2018)"
Lalitha TS
"Cake-episode is a good read 😊.

But the last 2 paragraphs - I couldn’t figure what they are about - curious to know if you don’t mind to explain ."
Manasa Chatrathi
"Thanks a lot, everyone! It was on Feb-26th. I posted it in on blog much later, I guess ;)
Luv,
M"
బుచికి
"బాగా వ్రాస్తున్నావు బయ్యా. బాగుంది. బివివి ప్రసాద్ గారి రచనలు విరివిగా చదివితే ఏమి రాయాలో ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది. No doubt you are showing promise."
Haribabu Suraneni
"unbelievable!
I know You are describing as you see it -
LIVE TELECAST!"
sam
"dear sir very good blog and very good content
Suryaa News"
వేణూశ్రీకాంత్
"అవును శాంతి గారు అందమైన కాలలానే వచ్చి వెళ్ళిపోయింది తను.. థాంక్స్ ఫర్ ద కామెంట్."
santi
"చిన్నప్పుడు పురి విప్పి ఆడేది ఆడ నెమలి అనుకునే దాన్ని చాలా కాలం..అందమైన కలలానే వచ్చి వెళ్ళిపోయింది కదండీ.."
Ghousuddin Shaik
"అక్కడా అందరూ అంటే ఎలాగండీ.."
విన్నకోట నరసింహా రావు
"పాపం, అమాయకురాలైన భార్య మీద అటువంటి పద్యం చెప్పడం - అన్యాయమండి.
వెనకటికి ఒక బ్రిటిష్ కలెక్టర్ గారు తన దగ్గర పని చేస్తున్న వ్యక్తిని “నువ్వొక బుద్ధిలేని గాడిదవు” లాంటి తిట్టేదో ఆంగ్లంలో తిడితే, అర్థమవక “చిత్తం చిత్తం, తమబోటి పెద్దలంతా నన్నలాగే మెచ్చుకుంటున్నారయ్యా” అన్నాడట."
భమిడిపాటి ఫణిబాబు
"

శర్మ గారూ,

మీ ” సంఘం ” లోకి కొత్తవాడిని… పెద్దల ఉపదేశం శిరోధార్యం… ఎలా ఉన్నారూ?

Like

"
kastephale
"

మీకిప్పుడొచ్చాయా శంఖ చక్రాలు! అబ్బో నేను వీటితో గత ముఫ్ఫై ఏళ్ళు పైగా బతికేస్తున్నా! ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి మందు డోస్ మారలేదు! చిటకా! వీటి గురించి ఆలోచించకపోవడం, కాస్త కదలడం, ఎలకో,చిలకో పట్టుకుని అదే పనిగా కూచోక!
Early to raise and early to bed.

చాలా మంది చెప్పేసుంటారు,చాలా చిటకాలు, మరో ఉబోస

Like

"
లక్ష్మి
"లలితా! అసలు అలా ఎలా కొత్త పద ప్రయోగాలు అలవోకగా సృష్టించగలవు?
‘తిల తిల లాడి పోవడం’ ‘సౌండు -తిరుగుడు- చెవ్వులు’
మా సాయి గారు కూడా కధ లో తళుక్కుమన్నారుగా :-)
తెలిసిన విషయాలే ఐనా, ఇలా నువ్వు పెట్టే సస్పెన్స్ enjoy చేస్తూ next post కోసం ఎదురుచూస్తున్నాం.

"
లక్ష్మి
"ఈ పోస్టంతా నీదైన humour తో నిండిపోయింది లలితా!
తెల్ల కూబరుడు...
అరా- కొరా కోరా- రంగు తువాలు
సంస్కృతాంగ్లాంధ్ర సామెతలతో శ్రీనివాసుడి తలంట్లు
సాల్టు బిస్కెట్ల ముగ్గు... బెంజీను రింగులు....ఎన్నని చెప్పను?
సామెతల వెతలు; నీ మేతల కతల కలబోత...హాయిగా నవ్వుకుంటూ చదువుకున్నా.
BTW, 15 to 8 మధ్య చుక్కలతో ఓ కొబ్బరి బోండాం ల ముగ్గు కూడా ఉండేది కదా!


"
విన్నకోట నరసింహారావు
"

// “అసలు దీని గురించి ఆలోచించడం మానేస్తే, సగంరొగం తగ్గుతుందేమో కదూ…” //
——————-

Absolutely 👍.

Liked by 1 person

"
Ramakrishnarao Lakkaraju
"అంతే కదండీ మరి. థాంక్స్."
anyagaami
"బుల్లి కథైనా పైథాన్ సైతాను కథ చక్కగా ఉంది. నిజానికి కంప్యూటర్భాష నేర్చుకోవటంలో ఆ కష్టాలున్నాయి."
భమిడిపాటి ఫణిబాబు
"

శాస్త్రిగారూ,

అసలు దీని గురించి ఆలోచించడం మానేస్తే, సగంరొగం తగ్గుతుందేమో కదూ…

Like

"
భమిడిపాటి ఫణిబాబు
"

శ్యామలరావుగారూ,

గిద్దెడో, సోలడో అని సరదాగా అన్నానండి.. గత నాలుగైదు పర్యాయాలూ Laboratory లోనే టెస్ట్ చేయించుకున్నాను. రెండింటికీ తేడా ఇప్పుడు తెలిసిందిగా… ధన్యవాదాలు.

బుచుకి గారూ,

మరీ తిట్టలేదు కదాండీ ? మీ బుచికి భాష అర్ధం అవలేదు…

నరసింహారావుగారూ,

మొత్తానికి వచ్చిందని తేల్చి, నానా రకాల తిండి అలవాట్లూ చేసారు. Latest results మాత్రం encouraging గానే ఉన్నాయి.. కొట్లవాళ్ళు ఎంతంత ఖరీదుపెడితేనేమిటి లెండి, తినడం మానేస్తే అసలు గొడవే ఉండదుగా…
మీ సలహాలకి ధన్యవాదాలు.

Like

"
విన్నకోట నరసింహారావు
"

లాబ్ లో పరీక్ష చేస్తున్నప్పుడు టెస్ట్-ట్యూబ్ చెయ్యి జారో / చెయ్యి వణికో కొంత రక్తం నేలపాలైతే ఎలా? రక్తం కోసం మళ్ళా మీ దగ్గరకి వస్తే బాగోదుగా, అందుకని ముందు జాగ్రత్తగా కావలసినదానికన్నా కాస్త ఎక్కువ లాగుతారేమో 😀😀😀. రిజల్ట్ తేడా గురించి శ్యామలరావు గారి సలహా పాటించండి, తెలిసిపోతుంది.

“మిథునం” సినిమాలో SP బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఈ కాలంలో చాలామందికి “శంఖు చక్రాల్లా” షుగరూ బీపీ ఉంటున్నాయి అంటాడు. ఎంత కామన్ అయినా కూడా ఇప్పటివరకూ లేనిది ఇప్పుడు ఈ వయసులో మీకు షుగర్ డిజార్డర్ రావడం ఆశ్చర్యంగా ఉందే!

డయాబెటీస్ వలన లాబ్ లకు, మందుల కంపెనీలకు life-long కస్టమర్ అవడం ఎలాగూ తప్పదు. దాంతో బాటు వ్యాపారులు డయాబెటీస్ బాధితుల్ని బంగారుగుడ్లు పెట్టే బాతుల్లాంటి వారని భావిస్తున్నట్లున్నారు 😡. డయాబెటీస్ వారి కోసం షుగర్-లెస్ స్వీట్లు అంటాడొకడు (మామూలు స్వీట్ల కన్నా రెట్టింపు రేటుతో) (పంచదార / బెల్లం బదులు మరోరకపు స్వీటెనింగ్ ఏజెంటేదో కలుపుతాడని నా అనుమానం; అది artificial ది గనక అయితే మరింత హానికరం). హోటళ్ళలో షుగర్-లెస్ కాఫీ / టీ సరేసరి – ఎక్కువ ధరతో. ఈ మధ్య దుకాణాల్లో డయాబెటీస్ వారికి ప్రత్యేక గోధుమపిండి అని అమ్మకానికి పెట్టడం మొదలైంది – గోధుమపిండిలో ప్రత్యేకమేమిటో నాకర్థం కాదు 🤔. కాబట్టి తస్మాత్ జాగ్రత్తండి.

Do’s & Dont’s ఈ పాటికే మీకు చాలామంది చెప్పేసే ఉంటారు 🙂. సరే నా బిట్ కూడా (ఇది కూడా చెప్పే ఉంటారు) – పాదాల సంరక్షణ (foot-care) చాలా ముఖ్యం – Diabetic neuropathy బారిన పడకుండా ఉండడానికి; మేజోళ్ళు వాడండి. అలాగే అప్పుడప్పుడు serum creatinine పరీక్ష కూడా చేయించుకోండి కిడ్నీల- గురించి.

ఏవిటో “తీపి” కష్టాలు 🙁.

Like

"
వేణూశ్రీకాంత్
"థాంక్స్ శాంతి గారు.."
వేణూశ్రీకాంత్
"థాంక్స్ ఫర్ ద కామెంట్ శాంతి గారు.."
santi
"ఈ పాట నాకు చాలా ఇష్టమైనది..ఐతే ఇంతవరకూ యే మూవీ లోదో తెలీదు..థాంక్స్ ఫర్ పోస్టింగ్.."
santi
"ఈ పాట బావుంటుంది.."
helen shapiro
"hello to all of you. it is my first time that I have a comment on your post but I really wanted to say how great you are working. I am so happy for this post from your website.
Seo Service Provider In India"
sam
"dear sir very good blog and very good content
Tollywood Cinema News"
వేణూశ్రీకాంత్
"శ్రీదేవి గురించి మీరు చెప్పిన విషయాలు చాలా కరెక్ట్ శాంతిగారు.. చాలామంది హీరోలకి కూడా సాధ్యమవలేదు ఆ ఫీట్.. తను నటించిన ప్రతి భాషలోనూ నంబర్ వన్ అవడం నిజంగా శ్రీదేవికి మాత్రమే దక్కిన క్రెడిట్. థాంక్స్ ఫర్ ద కామెంట్."
తాడిగడప శ్యామలరావు
"

అసలు స్థాయికీ గ్లూకోమీటరు చూపేదానికీ మధ్యన 30 లేదా 40 యూనిట్ల వరకూ కూడా తేడా ఉండవచ్చునండీ. మరీ సోలెడు రక్తం గుంజరండీ 10మి,లీ వరకూ తీసుకుంటా రంతే. బ్లడ్ శాంపిల్ ఇచ్చినపుడే, మీ గ్లోకోమీటరుతో కూడా, ఒక పరీక్ష చేసుకుంటే ఆ మీటరు ఎంత తేడాగా ఉన్నదీ ఒక అవగాహన వస్తుంది. ఇలాంటి క్రాస్ టెష్ట్ ఒకటి రెండు సార్లు చేయండి.

Like

"
santi
"డాలియాలు కూడా అమ్మాయిలకి ఇంత అందాన్నిస్తాయని శ్రీదేవిని చూశాకే అర్ధమైంది..నిజంగా ఓ అమ్మాయిని ఆరాధించడమంటే ఆమె అభిమతాన్ని గౌరవించడం అని నమ్ముతాను నేను..ఆర్.జి.వి శ్రీదేవిని గురించి వేసిన పోస్ట్ చాలా చిరాకుని కలిగించింది..తనొక అతిలోక సుందరిగా..అద్భుతమైన నటిగా మిగిలిపోవాలన్న ఆమె ఆకాంక్షని గౌరవించడమే ఆమెకి నిజమైన్ ట్రిబ్యూట్ అనిపిస్తుంది నాకు..యే భాషలో ఎంటర్ ఐతే అక్కడ నంబర్ వన్ గా గుర్తింపు పొందడమనేది ఇప్పడివరకూ యెవరూ సాధించని విజయం..పాజిటివ్ గా ఆలోచిస్తే..ఆమెలోని ఆ డెడికేషన్, డిటర్మినేషన్ నేటి అమ్మాయిలకీ, అబ్బాయిలకీ..అందరికీ కూడా ఓ గొప్ప స్ఫూర్తి.."
రాజేశ్వరి నేదునూరి
"SamkaraabharaNamu numDi
--------------------------
స్నిగ్ధ సుమనోహరం బగు సీత మదిని
యడవి కేగెడు సమయాన కడలి మించు
ఘోరోత్తుంగ తరంగ ఘోష యనగ
దుగ్ధ సాగరమున రేగె దుమ్ము లెన్నొ
"
భమిడిపాటి ఫణిబాబు
"

శ్యామలరావు గారూ,

అందుకేనన్నమాట– ఓ చుక్కతో అయే పనికి, సోలడు, గిద్దెడు రక్తాన్ని తీసికుంటారూ… ?మరీ అంత తేడా ఉండాలంటారా…

Like

"
బుచికి
"

బుచికోయమ్మబుచికి

Like

"
Padmarpita
"ఇలా ఒక్కరూ వెళ్ళిరానా అంటే ఎలా ఒప్పుకుంటాము చెప్పండి."
శ్యామలీయం
"కనీసం ఆ విచారం ఉన్నది కదా. అది శుభేఛ్ఛను కలిగి ఉండటాని గుర్తు. కాలక్రమేణా మనసూ నిలుస్తుంది లెండి."
DG
"నాకు కానుకలమీదా, కనక సింహాసనం మీదా తప్ప చిత్త శాంతి మీదా, సాకేతరాముడిమీద మనసు నిలవటం లేదండి. ఏమి దారి? ః-("
తాడిగడప శ్యామలరావు
"

ఇంట్లో గ్లూకోమీట‌రు చూపే రీడింగులు ఖచ్చితమైనవి కావు ఉజ్జాయింపులు మాత్రమే నండి. అందుకే లాబ్ టెష్టులు తప్పవు.

Like

"
వేణూశ్రీకాంత్
"ఈ పాట ఒకసారి చెక్ చేయండి రఘురామ్ గారు మీరు అడిగినది దీనిగురించేనా..
https://www.youtube.com/watch?v=PorpwkBdeow"
raghu ram
"NALLA BOOTU ERRA KOTU THODUKONI ... NAA KODAKO NUVU KALACATERU ANUKONTIRO PL GET ME DETAILS OF THIS SONG
"
శ్యామలీయం
"మీకు ఈ కీర్తన నచ్చినందుకు సంతోషం. శ్రీరామపట్టాభిషేకకీర్తనల్లో ఇది నాలుగవది.

మీ రన్నట్లు ముద్రవేయటం అన్న భావన గురించి ఆలోచిస్తున్నాను.
ఇంకా మొదలుపెట్టలేదు.

యతి కుదరదు కదండీ శ్యామలాంగ రామునకు అంటే. అందువలన, కీర్తనలో యతిప్రాసలను పాటిస్తున్నాం కాబట్టి
సాకేతరామునకు శ్యామలాంగునకు నేడు
అని ముగించవచ్చును.

ఏమంటారు."
కంది శంకరయ్య
"'రాజ్యాలనే కానుకగా ఇచ్చే రాజునకు కానుకలు!' మనోహరమైన భావం. చాలా బాగుంది గేయం. అభినందనలు. చివర "శ్యామలాంగ రామునకు" అంటే ఎలా ఉంటుంది?"

ఇంద్రధనస్సు
"నువ్వు నా రేపై మిగులుతావన్న ఆశతో ప్రతి నిశీధిన నీ వుషస్సుల వుషోదయానికై ఎదురుచూస్తునే వున్న..."
sridharanitha
"చివురులు తొడిగే ఆశ
ఊపిరులు ఊదే శ్వాస
కనుల కొలనులో కలల ఊట
మంచిని పెంచే మాటల మూట
తరగని గని కాదా జీవికి
తెలుపవా అవి వాటి ఉనికి

~శ్రీత~"
Mytri Mitr
"చేసిన బాసలు కన్న కలలు ఎంత నిర్దాక్షిణంగా మోసం చేసినా మరీ ప్రాణం విడవడం సబబు కాదు."
Mytri Mitr
"గతకాలపు గురుతుల పుస్తకంలో ఇంకొన్ని ప్రేమ పుటల్ని అతికించడం అతిరమ్యం."
Ananthula
"అనూహ్యమైన భావవ్యక్తీకరణ.
"
Ananthula
"కనురెప్పలని శాశ్వితంగా కలిసిపొమ్మని ఇంత నిర్దయగా ఎలా చెప్పగలిగారు ప్రేమార్పితగారూ.
అదే జరిగితే ఇంక కలవడం ఏమిటి కనుమూయడమే కదండీ.
"
Padmarpita
"నా భావాక్షరాలని ఆదరిస్తున్న అభిమానమిత్రులు అందరికీ అభివందనములు."
Prardhana
"మనసులో నలుగుతున్న కొన్ని ఉధ్వేగాలను
సున్నితంగా పెకళించి వలపుతంత్రులు మీటి..extraodinary"
Sindhoo Sindhooram
"meeru edirasina adbhutam
prema kavitalu inka adbhutam"
bluecake
">>వివేకానందుడు చెప్పినట్లు గోగినేని బాబు అనే వాడు బావిలో కప్ప లాంటోడు

అవునా?? అట్టాగన్నాడా? మరి జోతిష్యం చెప్పే/వినే వాళ్ళ గురించి ఏమన్లేదా రెడ్డప్పా??

>>యువత పెడద్రోవన పట్టే అవకాశం ఉన్నది

కాదా మరి? గ్రహణమొచ్చిందని పని మానేసుకు కూర్చునే విణ్ణాణం వాల్లకి దూరంవ్వట్లా??"
bluecake
"ప్రాచీన భారత దేశంలో సైన్సు లేదని ఎవ్వడూ అనడు. దానికి కులం, మతం అంటగట్టి చంపేశారు. అందుకే మనకు ఇప్పటికీ మాపూర్వీకులు గొప్ప పనులు చేశారంటామేగానీ.. మేము అంతకన్న గొప్పవి చేశామని చెప్పుకోడానికి ఏమీలేదు. గోగినేనైనా.. ఇంకొకడెవడైనా ఆ సైన్సుకి మతం, కులం రనంగు పులిమి వ్యాపారాలు చేసుకు బతికే సన్నాసుల పైన యుద్ధం చెయ్యాలి.. ఆఫ్కోర్స్.. వాళ్ళనేమన్న అంటే.. హిందూ వ్యతిరేకులని ముద్రలు పట్టుకొచ్చే ధగుల్బాజీ శిష్యులుకూడా ఎప్పుడూ ఉంటారు లేండి."
ram prasad
"పరామర్శలతో ఒకరికొకరు ఊపిరి పోసుకుని ఊహలకు రెక్కలు తొడిగి స్వేచ్ఛగా విహరించండి. సీతాకోకచిలుకల్లా జీవితానికి రంగులద్ది ముద్దుమురిపాలతో బాధనంతటిని తొలిగించుకుని కౌగిలింతలతో పరవశించాలి ప్రేమికులు. మరో గుర్తుండిపోయే కవితను అందించారు. అభినందనలు."
విన్నకోట నరసింహా రావు
"ప్రతి కాలంలోనూ సూడో-ఇంటెలెక్చుయల్స్ ఉంటూనే ఉంటారు కదా.

అవునూ పైన ఒక పేరాలో “ ...... అలెగ్జాండర్ చనిపోయిన క్రీ.పూ.1200 తర్వాత ....... “ అన్నారేమిటి? అలెగ్జాండర్ మరణం క్రీ.పూ. 323 లో కదా 🤔."
Anonymous
"Do one thing Chandrika, Can you track source of his funding for his events."
Haribabu Suraneni
"karl sagan himslef believed in aliens.But Once He requested Govt. when so many awkward news were spreading to put aan end to all those gossips by starting an investigation.Govt. sincerely started the investigation under a well-known scientist.He could not get any single evidence to claim the existence of aliens.But this idiot is expecting aliens to be - how funny it is!"
SaraChandrika Chandrika
"వీరిని పట్టించుకోనక్కరలేదండీ. కానీ పట్టించుకోకపోతే ప్రతీ టీవీ లోకి వచ్చి పట్టించుకునేలా చేసుకుంటారు. ఇతను మాట్లాడే నాలుగు ఆంగ్లమాటలు విని యువత పెడద్రోవన పట్టే అవకాశం ఉన్నది."
SaraChandrika Chandrika
"నేనూ ఈ హేతువాదుల మీద టపా పెట్టే ప్రయత్నంలో ఉన్నాను. వీరు దేవుడిని నమ్మకపోతే నమ్మనక్కరలలేదు. ఆ విషయాన్నీ అందరితో నమ్మించాలనుకోవడంలో ఉంటోంది తలనొప్పి. పైగా పెద్ద పెద్ద పండితులతో కాదు ఇతని వాదన. చిన్న చిన్న వారితోటే వాదన. అన్నిటికీ సైన్స్ అంటారు. అందుకే స్వామి పూర్ణానంద మంచి ప్రశ్న వేశారు. చూద్దాం ఏమి సమాధానం చెబుతారో.
https://youtu.be/dPYm8rt2cbM
హిందువుల గురించే ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు అంటే, భారత దేశం లో ఎక్కువ అదే కదా అంటున్నారు. అదే నోటితో మళ్ళీ సెక్కులరిజం అంటారు. తలా తోకా లేవు వాదనలో. ప్రతి ఇంటర్వ్యూ లో హిందూ ‘సాములు ‘ అంటూ వెక్కిరించే వేమూరి రాధాకృష్ణ గారే అన్నారు ఇతని ఇంటర్వ్యూ లో ‘ పుష్కరాల గురించి స్టూడియోలో ఇంత ధైర్యం గా మాట్లాడుతున్నాము అంటే హిందూమతంలో సహనం ఉంది. అదే వేరే దేశంలో అయితే మనల్ని స్టూడియోలోంచి బయట పడగానే వేసేస్తారు’ అని .

"
Jagadeesh Reddy
"వివేకానందుడు చెప్పినట్లు గోగినేని బాబు అనే వాడు బావిలో కప్ప లాంటోడు. సముద్రం గురించి నూతిలో కప్పకి ఎంత చెప్పినా అర్ధం కాదు. పోనీ సముద్రం అంటే ఇంత ఉంటుంది అని చెప్పినా చెప్పే వాడిని వెర్రి వాడి కింద జమకడుతుంది తప్ప తన తప్పు తెలుసుకోదు. అలాంటి నూతిలో కప్పలతో వాదించి ఉపయోగం లేదు. అలా వదిలేయడం, దాని అజ్ఞానం చూసి జాలి పడడం తప్ప మనం ఏమీ చెయ్యలేము."
kinghari010
"

ఓ వార్డు లో కూడా గెలవని వ్యక్తిని
ఢిల్లీ నుండి ఏకంగా ఉత్తరాధి రాష్ట్రానికి పంపి
కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి

can you namee him – I can;t get it!

మెచ్చుకోండి

"
sam
"dear sir very good blog and very good content
Tollywood Cinema News"
గుండు మధుసూదన్
"మీ ఆదరపూర్వక అభినందనకు ధన్యవాదాలండీ!"
telugu kavana vedika
"నిఖ్ఖమైన కవికి నిజమైన సత్కారం...
అభినందనమందారమాలలు గురుద్వయానికి"
Haribabu Suraneni
"Sure,Once I have involved ina callendar app and I Did some research about some of the temples to show as a submenu inside that app.

Whenever I had time to edit I will publish one by one!"
UG SriRam
"బిషప్‌ను మార్పు చేయాలని ధర్నా

ఏలూరు, మార్చి 21 : ఏలూరు కథోలిక పీఠాధిపతి బిషప్ పొలిమేర జయరావు దుశ్చర్యలు, అక్రమాలు రోజురోజుకూ అధికమయ్యాయని, ఆయన్ను వెంటనే బదిలీ చేయాలని కోరుతూ ఆర్‌సి ఎం పరిరక్షణ సమితి ఏలూరు శాఖ ఆధ్వర్యంలో బుధవారం కలెక్టరేట్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు.

ఫాదర్ విల్సన్‌పై జీలకర్రగూడెంలో ఇటీవల నాలుగుసార్లు హత్యాప్రయత్నాలు జరిగాయని, బిషప్ తన కులస్తుల చేత కథోలికేతరుల చేత తన కుల గురువుల చేత తన సమక్షంలోనే మా సంఘస్తులను కొట్టించి అనేక రకాలుగా పరాభవించడం జరిగిందన్నారు.

తమకు గల కేనన్ లా ప్రకారం ప్రశ్నించుచూ నిలువరించుచున్న నేపధ్యంలో బిషప్ తనకు గల పలుకుబడితో మతాధికారుల నుంచి ఏకపక్షంగా తెచ్చుకున్న అనుమతి సాకుగా చూపి గురువారం ఏలూరు కథీడ్రల్‌లో పూజ చేసి గురువుల చేత బలవంతంగా బేషరతు విధేయత, ప్రమాణ పత్రాలపై సంతకాలు చేయించడం"
an admirer of your poetry
"Sir,
What a great tribute to a scientist who loved planet earth while looking deep into universe. His love of earthlings and their continuity of existence reflected in his warnings not to explore aliens. Translation enhanced the philosophical tone."
Chennamalla S V Venu Gopala Rao
"ఇలాంటి వెధవ సొల్లు చెప్పటానికి సంతలో లచ్చి చాలు, విడు పెన్,పేపర్ పట్టుకొని ఏదో పికుతాడు అని అనుకొంటే ,ఈనాడు,జ్యోతి,టీవీ5,టీవీ9,లాగే బాబూకి సపోర్టర్ గా మాట్లాడాడు,విడి ముందు వీడియో లో జగన్ నేరం చెయ్యలేదు ,నువ్వు అధికారంలో ఉన్నావు జైల్ లో ఎందుకు పెట్టలేదు అని అడిగాడు, ఇప్పుడు బాబు మొడ్డ రుచిగా అనిపించినా ,నా కొడుక్కి"
బుచికి
"బుచికీ పెరుగుతుంది"
kinghari010
"

బృందావనమిది అందరిదీ
అందరి పేర్లూ మోడీలే. ……చాకిరేవు.

hari.S.babu
ఒక మోదీ బ్యాకులో డబ్బు దాచుకుంటే కొట్టేశాడు,
ఒక మోదీ ఐపియల్ దగ్గ్గిర నా స్టేకుల్ని కొట్టేశాడు,
ఒక మోదీ ఇంట్లో దాచుకున్నా కొట్టేస్తున్నాడు – ముఖపుస్తకం.

మెచ్చుకోండి

"
Narayana Murthy
"అసలు పనసపొట్టు కూర వలన ఉపయోగం ఏంటి?
చాలామంది వాతం అంటున్నారు...కొంతమంది విపరీతమైన వేడి చేస్తుందని అంటున్నారు..."
Anon
"

బయ్యా ఇయ్యన్ని సరేగానీ పోసాని ప్రశ్నలకు ఏమి సమాధానం చెబుతావే.

మెచ్చుకోండి

"
Anonymous
"తవికస్వాములు రెచ్చిపోతున్నారు. పెజనీకం పరిస్థితి బుచికోయమ్మ బుచికి."
Padmarpita
"ఏదో తెలుసుకునే ఆరాటంలో తనని తానే మరచినట్లున్నాడు."
Murali Krishna Sarma Bhuvanagiri
"thank you so much. please share with friends and family. Hari Om."
Augustus Augustya
"https://www.blogger.com/comment.g?blogID=2364080658168905746&postID=5108481756296322079"
Anonymous
"Hi, this weekend is pleasant in support of me, as this point in time i am reading
this fantastic educational paragraph here at my home."
విన్నకోట నరసింహా రావు
"మేనరికాల వల్ల కలిగే జెనెటిక్ అవకరాల (వీటి ప్రభావం సంతానం మీద పడుతుంది కదా) గురించి మీలాంటి విద్యాధికులు సమాజానికి చెప్పడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నం మెచ్చుకోదగినది. ఇదే అంశం మీద అలనాటి ప్రసిద్ధ రచయిత డాక్టర్ కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారు 1970 / 1980వ దశాబ్దంలో “ఒకే రక్తం - ఒకే మనుషులు” అనే నవల వ్రాశారు. ఆనాటి ఒక తెలుగు వారపత్రికలో సీరియల్ గా కూడా వచ్చింది. మీరు చదివే ఉంటారు. మీరన్నట్లు ఇది ఒక సామాజిక సమస్య.
(మీ బ్లాగ్ నేను ఇప్పుడే మొదటిసారి చూస్తున్నాను. అందువల్లే నాలుగేళ్ళ కిందటి టపా మీద ఇప్పుడు కామెంట్ వ్రాస్తున్నాను)"
YVR's అం'తరంగం'
"

//మీరు చెప్పాక జరక్కపోవడమా!// ఇది చూస్తే ఇదివరకు వేసిన పోస్ట్ ఒకటి గుర్తొచ్చింది. జేఎఫ్‌సీ వారిచ్చిన లెక్కల్ని బట్టీ చూస్తే అది నిజమైనట్టే వుంది. ఈ టపాకి అది కూడా కలుపుతాను 😊

మెచ్చుకోండి

"
kinghari010
"

గ్యారంటీ, మీరు చెప్పాక జరక్కపోవడమా!చరిత్రా?మజాకా?
అమితాశా గారూ అఋణ జైట్లీ గారూ మోదే గారూ సామాన్యులా?

మెచ్చుకోండి

"
kinghari010
"

జై గారు కూడా జోకులు వేస్తున్నారు:-
“విచిత్ర తిట్టు” అనే పదం బాగుంది – బుచికోయమ్మ బుచికిబుచికి.

మెచ్చుకోండి

"
బాబు
"

No Sir am publishing … whatever suggestions escalating.

మెచ్చుకోండి

"
sam
"dear sir very good blog and very good content
Tollywood Cinema News"
s s prasad
"

desha samgrathanu debba teesevidhanga medhavulu spandincha kandi

మెచ్చుకోండి

"
shadow antaramgam
"సారీ..నేను హెడ్డింగ్ పెట్టడంలొ కాస్త పొరబాటు పడ్డా...నిషేధం కాదు..అనుమతి కావాలట..పాత విషయమే కానీ..రాత్రి సుమ క్యాష్ ప్రొగ్రామ్‌ల ఒ ప్రశ్న అడగడంతొ ఈ విషయంపై ఆసక్తి పుట్టి రాయాలనిపించి వ్రాసా..
"
గుండు మధుసూదన్
"ధన్యవాదాలండీ జనార్దన రావు గారూ!
"
గుండు మధుసూదన్
"ధన్యవాదాలండీ శైలజ గారూ!
"
kollurirao
"

జరిగిన తప్పులు. 1. ఉమ్మడి రాజధానిని విడచి రావటం. 2. తను ఉండటానికి గూడు లేదు కానీ పెట్టుబడులకి విదేశాలకి పోవటం. 3.డబ్బున్న వాడిలాగ డబ్బును విచ్కాలవిడిగా ఖర్చు చేయటం. 4. అమరావతి ఒక ఇంద్రభవనం లాగ , రాజధాని ని తల దన్నేల నిర్మిస్తానని కాలయాపన చేయటం. ఇంకా ఇంకా ఉన్నాయి.

మెచ్చుకోండి

"
శ్యామలీయం
"బ్రతికి ఉండటానికి అక్కడ ఎలాగూ ప్రభుత్వం వారి అనుమతి కావాలి కదా!"
sailaja
"చాలా మనోజ్ఞంగా రచించారు..అభినందనవందనములు....
"
గుండు మధుసూదన్
"ధన్యవాదాలండీ పూసపాటివారూ!"


See also
Aavakaaya.comCurrent version of Maalika has been developed by Sreenu and maintained by Bharadwaj and Sreenu. Copyright © 2010
మాలిక: తెలుగు బ్లాగుల సంకలిని మరియు తెలుగు బ్లాగర్ల వేదిక
Follow Maalika on Facebook   Follow Maalika on Twitter  Chrome App for Maalika